'Güzelliğin On Par’etmez' Türk filmidir!

49. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne değer görülen 'Güzelliğin On Par’etmez' üzerinde yapılan tartışmalara Altın Portakal’dan bir kez daha yanıt geldi.

Haberler 21.10.2012 - 11:07

'Güzelliğin On Par’etmez' Türk filmidir!

Güzelliğin On Par’etmez’in yönetmeni Hüseyin Tabak’ın Cumhuriyeti vatandaşı ve filmin yapımcılarından biri olduğu vurgulanan açıklamada filmin Türk filmi olmasının tartışılamayacak kadar açık olduğu belirtildi.


49. Altın Portakal Film Festivali Genel Koordinatörü ve AKSAV Genel Müdürü Göksel Kumsal tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları şu şekilde:

“Ülkemizin en kıdemli sanatsal etkinlği konumundaki ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ 6 – 12 ekim 2012 tarihleri arasında 49. kez sanatseverlerle buluşmuştur.

Festivalimizin en önemli bölümünü oluşturan ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI da aynı tarihlerde gerçekleşmiş ve ödüller sahiplerini bulmuştur. Gerek filmlerin yarışmaya katılımı gerekse filmlerin değerlendirilme esasları ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ’ne uygun olarak gerçekleşmiştir.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Yönetmeliğimiz 12 Ağustos 2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘SİNEMATOGRAFİK ORTAK YAPIMLAR YÖNETMELİĞİ’ referans alınarak hazırlanmıştır.

Resmi gazetede yayımlanan bu yönetmeliğin 5. maddesinin ‘f’ bendi ve bendin 1. ve 2. maddeleri aynen şöyledir:

‘f) Bir ortak yapımın yerli film olarak kabul edilebilmesi için ise aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıması aranır:

1) Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır.

2) Yerli yapımcının teknik ve sanatsal katkısı, Ek - 1'de gösterilen ulusal film teknik ve sanatsal katkı ölçüm puanının asgarisini sağlamalıdır.’

Sözü geçen ekte yer alan ‘ulusal film teknik ve sanatsal katkı ölçüm puanları’ şu şekilde vurgulanıyor:

• Yönetmen 3,

• Senarist 3,

• Özgün müzik bestecisi 1,

• 1. başrol oyuncusu 3,

• 2. başrol oyuncusu 2,

• karakter oyuncusu 1

• sanat yönetmeni 1,

• görüntü yönetmeni 1,

• kurgucu 1,

• ses mühendisi 1,

• Türkiyede çekilen mekan yogunluğu 1

• laboratuvar 1,

• orijinal çekim dilinin Türkçe olması 3

Yönetmeliğin bu maddesi aynen alıntılanarak Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasına katılma şartları oluşturulmuştur.”

Başka festivaller referans gösterilemez

“Sonuç olarak:

1. Yukarıda ayrıntıları verildiği şekilde oluşan yarışma yönetmeliğimize göre de filmler yarışmamıza katılmış ve sonuçlar şekillenmiştir. Bu yarışmaya katılma yeterliliği olmadığı iddia edilen “GÜZELLİĞİN ON PAR ETMEZ” adlı film ; T.C. Kimliği taşıyan Hüseyin TABAK’ın filmin ortak yapımcılarından biri olarak başvurusu ve puanlama sisteminde 22 puandan 15 puan almış olması dikkate alınarak yarışmaya kabul edilmiştir. Kısacası GÜZELLİĞİN ON PAR ETMEZ adlı film sinematografik bir ortak yapımdır ve yarışmamıza katılma koşullarının tamamını sağlamıştır.

2. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına katılan ve daha sonra elenen KUMA adlı film ile ilgili durum tamamen farklıdır.

a) KUMA adlı filmin yapımcısı TC VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞTIR. Dolayısı ile yerli yapımcı kriterini kaybetmiştir.

b) Yerli yapımcı kriterini geçemeyen KUMA adlı film sinematografik ortak yapım puanlama sisteminde de 14 puana ulaşamadığından yarışmamızdan elenmiş ve yapımcı UMUT DAĞ’ın isteği ile Festivalimizde özel gösterim bölümünde izleyici ile buluşmuştur.

3. Güzelliğin On Par' Etmez adlı film Carlovy Vary Film Festivali'ne katılmıştır. Bu Festivale katılırken de yapımcı Hüseyin TABAK “ortak yapımcı” sıfatı ile başvuru formunu imzalamıştır. Her festivalin filmleri kabul etme, filmleri sınıflandırma, filmleri milliyetlere ayırma vb. kriterleri farklıdır. Bu da son derece normal bir durumdur. Başka festivaller referans gösterilerek ; Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılan bir filmin “ULUSAL KİMLİĞİ”nin sorgulanması konuya ters açıdan bakmaktır. Oysa bakılacak temel nokta festivalimizin yönetmeliğidir. Yönetmeliğimizin amir hükümleri de yukarıda ayrıntılı olarak verilmiştir.”

Altın Portakal bürokratik bir kurum değildir…

Antalya Altın portakal Film Festivali’nin sanatsal bir arena olduğunu vurgulayan Göksel Kumsal’ın açıklaması şu cümlelerle devam etti:

“Bu sanatsal arena, sinemanın özgürlükçü, kültürel kaynaşmacı ve barışçıl ruhuna uygun olarak, ortak yapımları da yukarıdaki kriterlere göre yarışmasına kabul etmektedir.

Antalya Altın Portakal Film festivali yıllardır, en yeni sinema eserlerinin ve yeni sinema akımlarının en prestijli vitrini olagelmiştir.

Festivalimizde gösterilen – yarışan filmlerin Festivalden sonraki ticari yolculuklarındaki bürokratik işlemler vb. süreçlerin yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yürüyeceği kuşkusuzdur.

Ancak bu bürokratik işlemler, sanatsal bir arena olan Altın Portakal Film Festivali’nin alanına girmemektedir. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin temel amacı nitelikli filmlerin yapımını teşvik etmek ve filmlerle izleyicinin buluşmasını sağlamaktır. Bu yıl da böyle olmuş ve Festival taşıdığı misyona uygun bir şekilde gerçekleşmiştir. ”

Sayfa Yükleniyor...