2İnternetin yaratıcısı Sir Tim Berners-Lee'nin kurduğu World Wide Web Vakfı'nın hazırladığı raporda 61 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke incelendi.

Endeks üç kriterin bileşiminden oluşuyor:

İnternetin etkisi: Sosyal, ekonomik ve siyasi alanlardaki nüfuzu,

İnternet kullanımı: Kullanıcı oranı ve içeriğin genişliği,

İnternete hazırlık: İletişim altyapısının kalitesi ve yaygınlığı, internete erişimi düzenleyen politikalar, eğitim ve diğer kurumsal altyapı.

Vakıf raporunda bugüne dek internet kullanımı incelenirken hep kullanıcı sayısı, erişim hızı, sansür ya da ekonomik etki gibi verilere teker teker bakıldığını vurguluyor.

Ancak Tim Berners-Lee'nin vizyonundaki gibi "daha açık ve anlamlı" bir internete doğru gidilip gidilmediğini, internetin insanların hayatını değiştirecek bir güç olup olmadığını ölçmek için bunun yeterli olmadığı belirtiliyor.

Vakfın endeksinde İsveç yüzde 100 ile birinci, Yemen yüzde 0 ile sonuncu sırada yer alıyor.

İsveç'i ABD, İngiltere, Finlandiya ve Kanada takip ediyor. 27’nci sırada olan Türkiye'nin skoru ise yüzde 53,7. Listede Rusya ve Çin, Türkiye'den sonra yer alıyorlar.


İNTERNET ENDEKSİ İLK 10
1- İsveç
2- ABD
3- İngiltere
4- Kanada
5- Finlandiya
6- İsviçre
7- Yeni Zelanda
8- Avustralya
9- Norveç
10-İrlanda


İNTERNET ENDEKSİ SON 10
1- Nepal
2- Kamerun
3- Mali
4- Bangladeş
5- Libya
6- Etiyopa
7- Benin
8- Burkina Faso
9- Zimbabve
10- Ymen

Endekse göre internetin Türkiye'de ekonomik etkisi yüzde 45,98, siyasi etkisi 51,05 ve sosyal etkisi yüzde 62,01.

Türkiye bu skorla Avrupa bölgesinde gerilerde kalıyor; sonuncu olan Rusya'nın hemen önünde görülüyor.

Rapora göre dünyada her üç kişiden yalnızca biri interneti kullanıyor. Bu rakam Afrika'da her altı kişiden birine iniyor.

Raporda internetin "herkese açık" olmasına en büyük engellerin sansür ve geniş bantlı hizmetlerin pahalılığı olduğu belirtiliyor.

Sir Tim Berners-Lee bu tespitlerin önemini "İnternetin herkese açık olmasının önündeki engellere ışık tutan bu endeks kişilere, hükümetlere ve örgütlere toplumlarını daha iyiye götürmekte yardımcı olacak güçlü bir araçtır." sözleriyle açıkladı.

Endekste yer alan ülkelerin yüzde 30'unda hükümetlerin, internet sitelerine erişimi orta ya da ciddi derecede sınırladığı, yarısının da basın özgürlüğünü giderek artan oranda tehdit ettiği belirtildi.