Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan, sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'de kadın girişimini artırmak için her türlü çabayı gösterdikleri belirtti. 

Dernek olarak girişimci kadın sayısının artması yönünde projeler hazırladıklarını kaydeden Türktan, şöyle konuştu: 

''Türkiye genelinde yaptığımız çeşitli toplantılarda kadının girişimci olabilmesi için üç nokta tespit ettik. Bunlar ailenin kadının girişimci olmasını desteklemesi, kadının çocuklarının ve ailesinin kadını girişimci olmasını desteklemesi, politikacıların kadını girişimci olmasına yönelik destek programları yapılması ve iş dünyasının işe kadın alması ve aynı zamanda karar verici noktalarda görev vermesi. Girişimci kadının önündeki en büyük engellerden biri kadın girişimcilik imkanını tanınmamasıdır. Yani kadının krediye ve girişime ulaşamamasıdır. Bizim de bu sorunun aşılması yönünde çeşitli çalışmalarımız var.'' 

Hazırladıkları projelerle girişimci kadınlara fırsatlar sunduklarını dile getiren Türktan, yapılan bu fırsatlarla istihdam içinde olan kadınların girişimciliğe geçtiğini gözlemlediklerini ifade etti. Kadınların girişimcilikteki gücünü artırabilmek için ''Fırsat eşitliği'' ya da ''Fırsat eşitliği sertifikası'' projelerinin olduğunu hatırlatan Türktan, şunları kaydetti: 

''Şimdi ''İş'te Fırsat'' projesi başlattık. Fırsat eşitliği modeli KAGİDER'in Dünya Bankası'nın desteği ile hayata geçirdiği sertifikasyon modelidir. Kısa adı FEM projesi ile işe alım, şirket içi eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptayarak kurumlara eşitlikçi uygulama örnekleri ile iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. KAGİDER, kurulduğu günden bu yana yürüttüğü çalışmaları yaygınlaştırıyor ve sivil toplum kuruluşları, siyasi aktörlerle her yaştan kadınlarla iletişim ağları kuruyor. Misyonumuz kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmektir.''
 
KADIN YUVA PROJESİ
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve KAGİDER'in hazırladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın destek verdiği ''Kadın Yuva'' projesiyle Türkiye genelinde kadın istihdamına yönelik bir artış hesapladıklarını ifade eden Türktan, bunun yanında ''Çocuk Bakım Modeli'', ''Fırsat Eşitliği Modeli'', ''Geleceğin Kadın Liderleri'' ve ''Haklarımı Öğreniyorum'' projelerinin de hayata geçtiğini bildirdi. 

Türkiye genelinde girişimci olan kadınların büyük çoğunluğunun yuva sahibi olduğunu belirten Türktan, şöyle dedi: 

''Bizim amacımız ülke genelinde yuvalar kurarak kadının girişimci yapmaktır. Yaptığımız araştırmalarda kadınların girişimci olarak girdiği mesleklerden en fazla ilgi görenin 'yuva sahibi' olmak olduğunu gördük. Aslında bu proje, hem kadın girişimin artıracak hemde kadının işe gidebilmesine imkan sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yani devletin çok küçük bir desteğiyle çok güzel bir model oluştuğunu bu projemizde gördük. Şimdi Çalışma Bakanımız Faruk Çelik Bey'i ziyaret edip bu projeyi canlandırmak istiyoruz. Bu proje bizi bekleyen çok önemli projelerden biridir. Modern kadınların her şehirde girişimci olabilmesi için çalışmalarımız var. Kadın girişimi artırmak için her türlü çabayı artırmaya çalışıyoruz.'' 

Gülden Türktan, kadın girişimcinin önündeki engellerin kaldırılması adına kadınların bizzat kendisi, devletin desteği ve iş dünyasının kadına bakışı gibi konularda zıplama yapmak zorunda olduklarına belirtti. 

Türktan, bu zıplamayı yapabilmek için ailenin, iş dünyasının ve devletin daha fazla kucak açması gerektiğini kaydetti.
 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ HAYATIN HER ALANINA GİRMELİ
Türkiye'de siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişim ve dönüşümü sağlayacak mekanizmanın toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını hayatın her alanına yaymak ile harekete geçebileceğini savunan Türktan, KAGİDER olarak bu süreçte verilmesi gereken ilk mücadelenin kadının ekonomik, siyasi, toplumsal yönden güçlendirilmesini savunmanın temel amaçları olduğunu dile getirdi. 

KAGİDER olarak kadının etkin olabilmesi için ''aktif savunu'' çalışmaları yürüttüklerine vurgu yapan Türktan, sözlerini şöyle tamamladı: 

''Kadının yerel ve ulusal düzeyde siyasete katılımını desteklemek; iş yaşamına girişimci ve profesyonel olarak katılımını sağlamak, eğitime katılım payını artırmak, toplumsal yaşamın her alanında görünür ve etkin olmasını sağlamak için ''aktif savunu'' çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalar çerçevesinde KAGİDER araştırma ve raporlar hazırlamakta, AB raporlarına katkı sağlamakta; ulusal ve uluslararası toplantılar ve Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi'ni düzenlemekte, hükümet ve siyasi aktörler nezdinde lobi faaliyetlerini sürdürmekte, kampanya ve basın bildirileri ile gündeme yön vermektedir.''