Komşuları karşı karşıya getiren havlama sorunu (Köpeğiniz kaç desibel havlıyor?)

Apartmanda kedi-köpek beslemek kanunen yasak değil. Ancak yönetim planında yasaksa, köpeğiniz belli bir desibelin üzerinde havlıyor, çevreyi kirletiyorsa dikkat.

ntv.com.tr 02.12.2019 - 08:02

Komşuları karşı karşıya getiren havlama sorunu (Köpeğiniz kaç desibel havlıyor?)

Hayvanseverlerle sevmeyenleri karşı karşıya getiren apartman kavgalarının en önemli nedenlerinden biri havlama sesi.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu köşesinde bir okurundan gelen, “Apartmanda alt katımdaki komşum köpek besliyor. Havlama sesinden dairemde oturamaz oldum. Ne yapabilirim?" sorusuna cevap veriyor.

MAHKEME KARARI ŞART

Apartmanda köpek besleyen, apartman kurallarını ihlal etmediği sürece şikâyet edilemez. Şikâyet için apartmandaki köpeğin sağlığı tehdit edecek düzeyde tüy dökmesi, etrafı kirletmesi veya apartman gürültü yönetmeliğine aykırı olağandışı bir ses çıkartması gerekir.
Kimsenin köpeği ihtarnameyle, site veya apartman olağan toplantısında alnan kararla, imza toplanarak ya da belediye zabıtası kararıyla evden atılamaz. Tahliye edilecek köpek için mahkemeden karar alınması şarttır.

‘YASAKLI TÜRLER' HARİÇ

Hukuki durum ise şöyle özetlemek mümkün: Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) göre apartman sakinleri kendi dairelerinde (bağımsız bölüm) 'ev ve süs hayvanı' besleyebilir. Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 'yasaklı türler dışındaki tüm köpek ırkları', evcil kediler, kafes yaşamına uygun kuşlar, küçük ve zararsız kemirgenler, akvaryum balıkları, sürüngenler bu kategoride ve evde bakılabilirler. Bu türler dışında kalan hayvanlar ise apartmanda beslenemez. Aynı kanuna göre sahibi evcil hayvanın meydana getirdiği çevre kirliliğini ve insanlara verebileceği zarar ve rahatsızlıkları (ısırmak, saldırmak, gürültü) önleyici tüm tedbirleri almakla yükümlü.

YÖNETİM PLANINA DİKKAT

KMK'nın 9. maddesi “Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır" şeklinde. Evde evcil hayvan beslenmesinden doğan sorunlar öncelikle yönetim planına göre çözümleniyor. Eğer yönetim planında yasaklanmışsa, apartmanda köpek beslemek mümkün olmuyor.

TAHLİYE NASIL VERİLİYOR?

Köpeğin tahliyesi için önce yönetim planına bakılması, çevre il müdürlüğüne şikâyetçi olunması ve sulh hukuk mahkemesinden tahliye talep edilmesi gerekiyor. Şikâyet üzerine bilirkişi desibel ölçümü yapar. Bu ölçüm apartmanın genelinde değil de yalnızca şikâyetçinin dairesinde yapılır. Havlayan köpeği zabıtaya şikâyet etmesi halinde ise Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesine göre 153 lira gürültü cezası kesilebilir.

YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay uygulaması ışığında davaya bakan mahkeme, somut olaya göre salt yönetim planında yasaklanmasını, köpeğin doğası gereği havlıyor olmasını tahliyesi için yeterli görmeyebilir. "Hayvanın saldırganlığı, çevreyi kirletmesi, belli bir desibelin üzerinde sürekli havlıyor olması, diğer apartman sakinlerine zarar vermesi, ortak yaşamı zedeleyici davranışlarda bulunması" ve "sahibinin de bu davranışlarını önleyici tedbirleri almaması" kriterleri incelenir. Bu tespitlerin yapılması halinde Medeni Kanun ve KMK hükümlerine göre köpeğin tahliyesine karar verilebilir. Aksi halde dava reddedilir.

VİDEO: LÜKS SİTEDE EVCİL HAYVAN TARTIŞMASI

Sayfa Yükleniyor...