Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 işçi alımı yapacak (Başvuru şartları)

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 işçi alımı yapacak. 14 Haziran Pazartesi günü başlayan başvurular 18 Haziran'da sona erecek. İşte adaylarda aranan başvuru şartları...

Haberler 17.06.2021 - 12:58

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 işçi alımı yapacak (Başvuru şartları)

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 işçi alımı yapacak.

Başvurular, 14 Haziran 2021 ile 18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. İŞKUR açık iş ilanlarında adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler belirtilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilanda yer alan başvuru şartları şu şekilde: 

1.  Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

11. İşe alım süreci, kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacak. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacak.)

12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecek.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Sayfa Yükleniyor...