Polis sendikasına Anayasa Mahkemesi'nden ret

Anayasa Mahkemesi, polislere sendika yolunu kapadı ancak, emniyet hizmeti dışında görev yapan personele sendika yolunu açtı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.01.2014 - 10:44

Polis sendikasına Anayasa Mahkemesi'nden ret

Anayasa Mahkemesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun, "emniyet hizmetleri sınıfındakilerin" sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin Kanun hükmünün iptal istemini reddetti. Yüksek Mahkeme, "emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin" sendika kurma yasağını ise Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Emniyet-Sen'in kapatılmasıyla ilgili davaya bakan Ankara 9. İş Mahkemesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. maddesinin, emniyet hizmetleri sınıfındakilerin sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Davayı esastan karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, 4688 sayılı Kanun'un sendika üyesi olamayacakları belirleyen maddesindeki, "emniyet hizmetleri sınıfındakilerin sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına" ilişkin hükmün iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme, aynı maddenin, emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin sendikalara üye olamayacağı ve sendika kuramayacağına ilişkin ibaresinin ise Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Sayfa Yükleniyor...