Rekabet sıralamasında 5 sıra yükseldik

Economist Intelligence Unit raporuna göre bilgi teknolojilerinde rekabet gücünü artıran Türkiye, küresel sıralamada 41. sıraya yerleşti.

27.09.2011 - 13:22

Rekabet sıralamasında 5 sıra yükseldik

Business Software Alliance'ın (BSA) açıkladığı Economist Intelligence Unit'in 2011 BT Sektörü Rekabet Endeksi raporuna göre, Türkiye bilgi teknolojileri alanında giderek daha rekabetçi bir konuma ulaşıyor.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, 2007'den bu yana dördüncü defa güncellenen BT Sektörü Rekabet Endeksi, 66 ülkeyi BT yenilikçiliği ile ilgili kritik temel alanları kapsayan bir dizi gösterge kullanarak test etti. Bu göstergeler, genel iş ortamı, BT altyapısı, beşeri sermaye, araştırma ve geliştirme (ARGE), yasal ortam ve sektörün gelişmesinde kamu desteği olarak sıralandı.

Economist Intelligence Unit'in 2011 BT Sektörü Rekabet Endeksi raporunda küresel sıralamada listenin üst sıralarını ABD, Finlandiya, Singapur, İsveç ve İngiltere paylaştı. Türkiye ise sıralamada 5 sıra yükselerek 41. sıraya yerleşti. Türkiye 2009'da ise 46. sırada bulunuyordu.

Kamu ve özel sektörün araştırmalar için daha fazla harcama yapması ve BT patentlerindeki faaliyetlerin artması, Ar-Ge kategorisinde belirgin bir iyileşmeye işaret ederken Türkiye'nin sıralamadaki en büyük sıçraması bu alanda 35. sıradan 20. sıraya yükselmesiyle gerçekleşti ve Türkiye'nin genel endeksteki yükselişinde de önemli bir etken oldu.

Yüksek öğretim ve bilim programlarına girişler de Türkiye'nin BT insan sermayesi ortamına olumlu katkıda bulundu ve ülke bu kategoride yedi sıra yükselerek 38. sıraya ulaştı.

Ancak Türkiye İş Ortamı kategorisinde ise 2009'a göre dört ülkenin gerisine düşerek 33. sıraya indi. Ayrıca Türkiye BT altyapısı kategorisinde de son iki yılda iki basamak düşüşle küresel ölçekte 46. sıraya gerilerken, geniş bant penetrasyonunun 2009'dan bu yana çok küçük bir artış göstermesi ve bölgede görece düşük bir seviyede (yüzde 10'un altında) kalmaya devam etmesi bu gerilemede etkili oldu.

BSA Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Robert Holleyman, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

''Türkiye diğer dört iş ortamı göstergesinde önceki puanlarını muhafaza etmiş olsa da, diğer ülkelerin bu kategorideki genel performansı daha yüksek olmuş. Bununla birlikte, en önemli husus BT sektörünün durgunluktan olumsuz etkilenmiş olmasına karşın halen sektörde sağlam bir iyileşme yaşanmakta olup geliri artmakta olan genç nüfusun özellikle rekabetçi mobil piyasada beklenen güçlü büyümeye destek olması beklenmektedir.

Türkiye; özel mülkiyete sağladığı korumalar, şirket kuruluşlarında aşırı bürokrasinin azaltılması ve şirketlerin genel olarak sahip olduğu rekabet serbestisi gibi hususlarda Economist Intelligence Unit'ten olumlu puanlar almıştır. Gelecek yıllarda Türkiye'de politika yapıcılar bu alanı daha fazla geliştirme fırsatına sahiptir. Dünya çapındaki deneyimlerden biliyoruz ki buna değecektir.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...