Resmi Gazete'de bugün (19 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 19 Kasım 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Kasım 2023 tarihli ve 32374 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (19 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 193)

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 196)

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 200)

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– 2023 Yılı Ekim Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Öne Çıkan Video

Sayfa Yükleniyor...