Şempanzenin 'aşk dili' çözüldü

Bilimadamları, şempanzelerin iletişim kurmak için yaptığı hareket ve çıkardıkları seslerin anlamını tercüme etti. Şempanzeler, yapraklardan küçük ısırıklar alıyorsa, bu aşkını ilan ediyor anlamı taşıyor.

04.07.2014 - 11:21

Şempanzenin 'aşk dili' çözüldü

Bilimadamları, Uganda’da 5000 şempanze üzerinde araştırma yaptı. Araştırma, anlamlı iletişim kurma özelliğinin sadece insana özgü olmadığını ortaya koydu.

Şempanzeler 66 adet vücut hareketiyle, iletişime geçtikleri hem cinslerine "anlamlı" 19 mesaj verme yeteneğine sahip.

"Current Biology" dergisinde yayımlanan araştırmanın yöneticisi doktor Catherina Hobaiter, şempanzelerin vücut hareketleri ve çıkardığı seslerle kurdukları iletişimin hayvanlar aleminde bir istisna olduğunu söyledi. Hobaiter'e göre bu yetenek sadece insan ve vahşi şempanzelerde var.

Daha önceki araştırmalar da, maymunların farklı bir türden gelen karmaşık bilgileri anlayabildiklerini açığa çıkarmıştı.

Fakat birçok maymun türü çıkardıkları sesleri belli bir amaca yönelik iletişim için kullanmıyor. Şempanzeler ise, vücut hareketleriyle karşısındakine bir şey anlatmak istiyor.

Araştırmaya göre, şempanzelerin yaprakların ucundan küçük ısırıklar alması, karşı cinse mesaj niteliği taşıyor ve ilgi duyduğunu gösteriyor.

Şempanzelerin yaptıkları bazı hareketler ise, birden fazla anlama gelebiliyor. Karşısındakinin elinde olan şeyi kapmak, şempanze dilinde bazen "kes şunu, yapma" bazen de, "defol git" anlamı taşıyor.

Vücud dilinin anlamı hemen göze çarpmasa da, bazılarının anlamı oldukça açık. Kaydedilen görüntülerden birinde anne şempanzenin sızlayan çocuklarına ayağını uzatması, üzerime tırmanın anlamı taşıyor.

Anne şempanze böylece insanlar gibi ağlayan çocuklarını kucağına alıyor.

Doktor Catherina Hobaiter, ‘’Bu çalışmanın en büyük mesajı, dışarda insan dışında anlamlı şekilde iletişim kurabilen başka bir tür mevcut. Şempanzeler maymunlara kıyasla bizimle çok daha benzer özelliklere sahipler’’ dedi.

Manchester Üniversitesi Biyoloji bölümünden doktor Susanne Shultz ise, araştırmanın sahip olduğumuz evrim bilgilerinin eksikliklerini tamamlamaya yardımcı ve övgüye değer olduğunu söyledi.

Shultz’a göre, insan dilinin evrimini anlayabilmek için bu sonuçlar henüz yeterli değil.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...