YÖK'ten Danıştay'a katsayı itirazı

Danıştay'ın, katsayı eşitliği kararının yürütmesini durdurmasının ardından, YÖK bu hafta itiraz başvurusunda bulunacak.

NTV Haber 30.11.2009 - 23:06

Yükseköğretim Kurumu, danıştay'a en geç 2 Aralık Çarşamba günü yapacağı itirazında, "üniversiteye giriş sınavının hangi esaslara göre yapılacağının belirleme yetkisinin YÖK'te olduğunu vurgulayacak.

İtiraz dilekçesinde, Danıştay kararının gerekçelerine de tek tek cevap verilecek, katsayının kaldırılmasının 'hukuka ve yasalara aykırı olmadığı' kanun maddeleri eşliğinde anlatılacak.

YÖK'ün itiraz dilekçesi taslağında, Danıştay'ın gerekçeli kararında yer alan "liseler arasındaki statü farkı" esasının, eğitimde modern kast sistemi yaratacağı savunuluyor.

Dilekçede, katsayı kararıyla YÖK'ün anayasa, kanunlar, hukuk devleti ve fırsat eşitliği ilkesine uygun bir değişiklik yaptığı vurgulanıyor. "Mahkemenin soyut iddialar dışında hangi bilimsel araştırma bulguları kullanılarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılamamıştır. Bu yüzden eksik inceleme yapıldığı kanaatindeyiz" ifadelerine yer veriliyor.

Danıştay'ın gerekçesine atıfta bulunularak, yükseköğretimle ilgili hiçbir yasada genel lise mezunları lehine bir düzenleme yapılmasını ima eden bir hüküm bulunmadığı; aksine mesleki eğitimin teşvik edildiğinin altı çiziliyor.

YÖK, üniversiteye giriş sınavının genel lise mezunlarının gördükleri müfredat esas alınarak hazırlandığı, bu açıdan genel lise mezunlarının zaten avantajlı olduğuna da dikkat çekiyor.

YÖK'ün itirazının ardından davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu inceleyecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...