Kaş’taki Yunus Parkı’nın geçen ilkbaharda yetkili makamlarca kapatılarak mühürlenmesine rağmen para karşılığı faaliyetine devam etmesi hayvanseverlerin öfkesine ve tartışmalara sebep oldu.

Hayvanseverlerin Türkiye Hükümetine karşı büyük umutlar ve beklentiler içerisinde olduğunu belirten ProWal başkanı Andreas Morlok, yasal düzenlemelerin ise bunlara müdahalede yetersiz kaldığına işaret etti.

Morlok, bu ikilemin yalnızca hükümetin yunus ve balina ithalini istisnasız olarak yasaklayan bir yasa çıkarmasıyla çözülebileceğini dile getirerek, böyle bir yasanın orta vadede de tüm yunus parklarının kapatılması sonucunu vereceğini sözlerine ekledi.