AB ülkelerinde hadım

10.02.2011 - 11:51

Bazı AB ülkelerinde kimyasal yolla geçici hadım uygulaması var.

Öneriler