Atlas Ormanları yok oluyor (Altın Aslan Maymuncuğu risk altında)

Brezilya'daki Atlas Ormanları, tıpkı Amazon Ormanları gibi hızla yokediliyor. Bu ormanlarda yaşayan canlı türlerinin nesilleri tükenme riskiyle karşı karşıya. Onlardan biri de "Altın Aslan Maymuncuğu". Canlıların korunması için ormanda ağaç dikimine hız verildi. bunun için halktan destek alınıyor.

09.10.2019 - 10:12