Dine hakaret edene idam

03.03.2011 - 10:14

Pakistan'da dine hakaret yasası dine hakaret edenlerin idamını öngörüyor.

Öneriler