İstanbul AB klibinde

23.02.2012

Tanıtımın sloganı "çok benzer, çok farklı, çok Avrupalı"

Öneriler