Tabiatın üç unsuru

22.12.2014 - 20:52

'Toprak, su ve ateş... İnsanlık bu üçünü tabiatın ana unsurları olarak tanımlar', hikayesi "Ve İnsan'da".

Öneriler