Almanya'da aşırı sağcıların "düşman listelerinde" kimler var?

Aşırı sağcıların 25 bin dolayındaki siyasi karşıtını fişlediği ortaya çıkarıldı. Polis ilgili kişilere bilgi vermeli mi? Alman Veri Koruma Birliği’nden Thilo Weichert değerlendirdi.

Haberler - DW Türkçe 01.08.2018 - 11:58

Almanya'da aşırı sağcıların "düşman listelerinde" kimler var?

Alman aşırı sağcılarına düzenlenen polis operasyonları sırasında radikal grupların 25 bin kişiyi fişledikleri ortaya çıkarıldı.

Federal Hükümet "düşman listelerindeki" isimlerden sadece üçünün fişlendiğinden haberdar edildiğini açıkladı. Sol Parti Genel Başkan Vekili Martina Renner hükümeti aşırı sağcı terör tehlikesini görmezden gelmekle suçladı.

Renner, Federal emniyetin adres ve telefon numaralarıyla birlikte fişlenen ezici çoğunluğun aşırı sağcıların hedefinde olduğunu bilmemesinin başka türlü izah edilemeyeceğini söyledi.

Deutsche Welle'ye konuşan Alman Veri Koruma Birliği yönetim kurulu üyesi Thilo Weichert listede adı olanların hakları, emniyetin nasıl davranması gerektiği ve tehlikede olanların ne yapabilecekleri ile ilgili soruları yanıtladı.

Polisin ele geçirdiği listede adının geçip geçmediğini bir kişi nasıl öğrenilebilir?


Thilo Weichert: Hukuken, polis soruşturma, operasyon ve aramalar sırasında ele geçirdiği listede adı bulunanları bilgilendirmeye mecbur değildir. Soruşturmalarda gizlilik esastır. Ancak polis tehlikede olduğu anlaşılanları haberdar etmekle de yükümlüdür. Listede ona göre inceleme yapılıp olumsuz sonuca varılıp varılmadığını şu anda söyleyecek durumda değiliz. Ancak Martina Renner gibi ben de fişlenenler açısından tehlikenin var olup olmadığının araştırıldığını sanmıyorum.

Böyle listelerin olması tehlikenin söz konusu olduğu anlamına gelmez mi?

25 bin kişinin fişlenmiş olması en azından her isim açısından somut tehlike olmadığına işaret ediyor. Siyasi karşıtlar hakkında bilgi toplamak yaygın bir uygulamadır ve solcu gruplar da radikal sağcılar hakkında bilgi toplarlar. Ama bu hemen, fişlenenlerin tehlikede olduğu anlamına gelmez. Saldırıya ya da diğer eylemlere işaret eden kayıtlar varsa, polis bu ipuçlarını değerlendirip ilgili kişiyi haberdar etmek zorundadır.

İlgili kişilerin gerektiğinde zorla bilgi almaya hakları var mı?

Yasal açıdan gayet kolay bilgi alınabilir. Veri koruma esaslarına göre herkesin polis veya Anayasayı Koruma dosyalarında toplanan şahsi bilgilerini öğrenmeye hakkı vardır. Ele geçirilen listelerde kayıtlı olanlara olumsuz yanıt verilmesi son derece zordur. Her zaman güvenlik makamlarından böyle bir talepte bulunulabilir.

Fişlenen kişinin polis koruması isteyebilmesi için tehlikenin boyutları ne olmalıdır?

Polis koruması alabilmek için somut tehlikenin söz konusu olması gerekir. Gerçi polis somut tehlike olup olmadığını tayin etmede belli bir kanaat payına sahiptir. Görülebilir risk söz konusu ise riski en aza indirmek için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. En azından ilgili kişiye bilgi verilmelidir. Duruma göre ilgili kişinin başka bir yere taşınması, evinin gözetimi ve çocuklarının korunması gerekebilir.

Bu önlemlerde kıstas nedir?

Tehlikenin türü ve tehdit edenin kim olduğu önemlidir. Şayet belli bir grubun tehditlerini yerine getirdiği ortaya çıkarılmışsa, polis devreye girmeye mecburdur.

Alman Gazeteciler Birliği fişlenen bütün medya mensuplarının bilgilendirilmesini talep ediyor. Aşırı sağcılarla ilgili haber hazırlayan gazeteciler ve aşırı sağcılarla mücadele eden gruplar faaliyetlerinden dolayı otomatikman tehlikede sayılır mı?

Bilgilendirme için hangi grubu ilgilendirdiği değil, somut tehlike olup olmadığı önemlidir. Ancak bana göre emniyet tehdit düzeyi düşük bile olsa, açık ve şeffaf davranmalıdır. Polisin yetkilerinin potansiyel tehlikeler karşısında, gerektiğinde temel haklara müdahale edebilecek şekilde genişletildiği bir dönemde fişlenenlerin bilgilendirilmesi, tehlikeyi temel haklara el sürmeden en aza indirebilir.

Sayfa Yükleniyor...