Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu 14 Ekim'de açıklamaya hazırlanıyor.

Rapor, Türkiye'nin limanlarını Kıbrıs Rum Yönetimine açması için tanınan sürenin sonbaharda sona ermesi açısından özellikle önem taşıyor.

LİMANLAR AÇILMADI
Avrupa Komisyonu'nun, hazırladığı taslakta "Türkiye'nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği hatırlatılıyor. Ancak Kıbrıs'ta müzakerelerin sürdüğü kaydediliyor ve üye ülkelerden bir talep gelmedikçe, 8 başlığa ek olarak yeni müzakere başlıklarının askıya alınması planlanmıyor.

TRT ŞEŞ
Taslak raporda ayrıca, TRT Şeş'in açılması,, askeri mahkemelerin yeniden yapılanması, Avrupa Birliği sürecine tam mesai harcayacak olan bir başmüzakerecinin atanması ve Kürt açılımı çabaları hükümetin olumlu adımları olarak sıralanıyor.

KÜRT AÇILIMI
Raporda, geniş yer ayrılan Kürt açılımının mutlaka içeriğinin doldurulması ve toplumsal bir mutabakat ile uzlaşı sağlanmasının önemine değiniliyor. Bu konudaki çabaların bir an önce somut neticeye ulaşması yönünde çağrıda bulunuluyor.

ERMENİSTAN'LA DİYALOG
Ermenistan ile Türkiye arasında varılan mutabakat, ilk taslakta yer almıyor. Ancak gelişmeleri memnuniyetle karşılayan Avrupa Komisyonu, bu yöndeki değerlendirmelerini de önümüzdeki günlerde taslağa eklemeye hazırlanıyor.

EKSİKLİKLER
Raporda olumsuz olarak değerlendirilen konular arasındaysa ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ile siyasi reform eksikliği yer alıyor.

Avrupa Komisyonu kaynakları, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesine yapılan değişikliğe rağmen ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konusunda eksikliklerin hatta olumsuz anlamda geriye dönüşün olduğunu dile getireriyor.

RUHBAN OKULU VE PATRİKHANE
Ayrıca Ruhban Okulunun henüz açılmadığına, Patrikhanenin ekümenik statüsünün tanınmadığına ve diğer dini azınlıkların hakları konusunda sorunlar yaşandığına vurgu yapılıyor.

Asker-sivil ilişkileri konusunda henüz Avrupa Birliği standartlarına ulaşılamadığı bir kez daha tekrarlanıyor.
Avrupa Birliği, Türkiye'deki "demokratik açılım" çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve sürecin devamında somut kararlar beklediğini bildirdi.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'den önümüzdeki dönemde özellikle temel özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü geliştirecek kilit reformlar beklediklerinin altını çizdi.

"Demokratik açılım" çalışmalarından memnuniyetini ifade eden Rehn, "Umarım (demokratik açılım) tüm Türklerin kültürel ve dille ilgili haklarını ve Güneydoğunun sosyo ekonomik kalkınmasını güçlendirecek somut eylemlerle sonuçlanır" dedi.

Rehn, Türkiye'nin Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm sürecinde yapıcı bir rol oynamasını ve iyimser siyasi atmosfere katkı yapmasını beklediklerini de kaydetti.

Kıbrıs'taki müzakere sürecinde belirleyici bir döneme girildiğine işaret eden Rehn, 2009-2010 döneminde çözüm beklentisini dile getirerek, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun bu yolda elinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade etti.