ABD sivil toplum kuruluşu "Dünya Adalet Projesi'nin 2012 Hukuk Düzeni Endeksi'nde Türkiye Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında konumlandırıldı.

Raporda Türkiye temel hakların korunmasında 97 ülke arasında ancak 76’ncı olabildi. Yasaların uygulanması konusunda ise, Türkiye daha başarılı bulundu. Türkiye yasaların uygulanmasında 97 ülke arasında 39'uncu sırada yer aldı.

Sivil adalet sistemindeki puanlamada da 44'üncü sıraya yerleşti.

"Dünya Adalet Projesi'nin raporunda Türkiye'nin temel hakların korunmasında "geri" kalmasına neden olarak, hukuk sistemine yapılan siyasi müdahaleler ve ifade özgürlüğünün korunmasındaki eksiklikler gösterildi.

ABD sivil toplum kuruluşu "Dünya Adalet Projesi'nin 97 ülkeden 97 bin kişiyle yaptığı röportajlarla hazırlanan raporda ülkelerin yolsuzluk, güvenlik, temel haklar ve şeffaflık konularındaki yaklaşımları esas alınıyor.