Türkiye karşıtı tasarılar ABD Kongresi’nde

ABD Temsilciler Meclisi'ne, biri 1915 olaylarının ABD tarafından "soykırım" olarak tanınmasını  talep eden, diğeri ise Türkiye'den ülkedeki Hristiyanların haklarına tam olarak saygı göstermesini isteyen iki tasarı sunuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.06.2011 - 11:16

Türkiye karşıtı tasarılar ABD Kongresi’nde

Ermeni lobisinin önemli destekçilerinden olan Demokrat Parti California Milletvekili Adam Schiff ile Cumhuriyetçi Parti Illinois Milletvekili Robert Dold tarafından hazırlanan Ermeni tasarısı, bir önceki Kongre döneminde sunulan 252 numaralı benzer tasarıyla aynı içeriği taşıyor. Tasarıda, ABD Başkanı Barack Obama'ya ve Amerikan yönetimine, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması çağrısında bulunuluyor.

Tasarının hazırlayıcılarından olan Kongre üyesi Dold, yaptığı açıklamada, "96 yıl önce 1,5 milyon Ermeni, sadece Ermeni oldukları için öldürüldüler. Bu korkunç trajedi görmezden gelinmemeli, tam tersine, adalet için savaşan bir ülke olarak ABD açısından uygun olan, 'Ermeni soykırımı'nı dürüstçe tanımasıdır. Böylece, gelecekteki soykırımların önlenmesine hep birlikte katkı sağlayabiliriz" ifadesini kullandı.

Adam Schiff de konuyla ilgili olarak, "Tarihin gerçekleri net, iyi kayıt altına alınmış ve müzakere edilemez niteliktedir. 1,5 milyon Ermeni, 20'nci yüzyılın ilk 'soykırımı'nda kasten öldürüldüler. Eğer gelecekteki katliamları önleyeceksek, nerede ve ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsinler tüm soykırımları kınamalıyız. Başka bir ülkenin 'soykırımı' inkar kampanyasına ortak olmak, ulusal çıkarlarımıza asla hizmet etmez" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'YE KARŞI 'KİLİSELERİN İADESİ' TASARISI
ABD'deki radikal Ermeni kuruluşu Amerikan-Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Temsilciler Meclisi'ne, "Kiliselerin Iadesi" başlıklı bir tasarı da sunulduğunu kaydetti.

ANCA'ya göre, tasarı, Temsilciler Meclisi Dış Ilişkiler Komitesi'nin üyelerinden Cumhuriyetçi Parti California Milletvekili Ed Royce ile Komitenin eski başkanı ve şu anki kıdemli üyesi Demokrat Howard Berman tarafından hazırlandı.

Tasarıda, "Türk hükümetine, uluslararası yükümlülüklerini onurlandırarak, ülkedeki Hristiyanlara yönelik kötü muamelelerin her çeşidine son vermesi ve Hristiyanların haklarını ve dini özgürlüklerini koruma altına alması" çağrısı yapılıyor. Tasarıda, ayrıca "Türkiye'den, Ermeniler, Asuriler, Pontuslar, Süryaniler ve diğer Hristiyan toplulukları dahil olmak üzere, Hristiyanlara ait el konulan kilise mallarını iade etmesi" isteniyor.

Ed Royce, tasarıyla ilgili açıklamasında, "Türkiye'deki koşulların, giderek dinle daha bağlantılı hale gelen nefret suçlarıyla kötüleştiğini" iddia ederek, "Sunduğumuz tasarı, Türkiye'yi, savunmasız dini azınlıkları korumaya çağırıyor. Bu kesimler, ayrımcılık ya da şiddet korkusu yaşamadan ibadet edebilmeli ve dinlerini öğrenebilmelidirler. Türkiye'den, bu korumayı sağlamadaki yükümlülüğünü yerine getirmesini bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Berman da "Türkiye, kilise mallarına el koyarak, ibadet edenleri taciz ederek ve bazı Hristiyan gruplara tam yasal statü vermeyi reddederek, düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü öngören Insan Hakları Evrensel Bildirgesi altındaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız oldu. Türkiye, dini ayrımcılık uygulamalarına, ibadet amaçlı toplanma ve eğitime yönelik kısıtlamalara son vermeli ve el konan kilise mallarını iade etmelidir" ifadesini kullandı.

ANCA'nın açıklamasında, "Kongre'deki kaynakların, her iki tasarının da iki partinin üyelerinden oluşan geniş bir grup tarafından desteklendiğini söylediği" öne sürüldü.

Tasarıların kabulü için, önce Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin gündemine alınması, orada benimsenmesi, ardından Temsilciler Meclisi genel kurulunun gündemine alınması ve orada da kabul edilmesi gerekiyor. Ancak tasarılar kabul edilse bile bağlayıcı olmayıp, tavsiye niteliğini taşıyor.

Sayfa Yükleniyor...