MEB yanlış puan tartışmasına nokta koydu!

"SBS'de 33 bin okuldan sadece 67 okuldaki öğrencilerin durumu değişti."

Haberler 12.07.2010 - 17:56

Milli Bakanlığı'ndan, 3 milyondan fazla öğrencinin katıldığı 5, 6 ve 12 Haziran tarihlerinde yapılan Seviye Belirleme Sınavlarında gündeme gelen yanlış puan açıklamasına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Örneğin, sınavdan sonra yabancı dil testlerine ait cevap anahtarlarının farklılığı çarpıtılarak kurumumuzun bir hatası varmış gibi kamuoyuna yansıtılmış fakat Danıştay 8. Dairesi 26.06.2010 tarihinde 2010/5051 esas numaralı kararla Bakanlığımızca tesis edilen iş ve işlemin yerinde olduğu kararını vermiştir. 

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra da bu yanlış yaklaşımların sürdürülerek mesnetsiz iddia ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Buna göre;

1. Seviye Belirleme Sınavları, öğrencilerimizin yıl içerisinde okulda elde ettikleri kazanımları ölçme mantığına dayalıdır. 8. sınıflarda bu yıl 1544 öğrencinin bütün soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan almış olmaları da çarpıtılarak bir olumsuzluk gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Yapılan sınav, başarının ölçülmesini esas almaktadır. Bu sebeple de başarılı öğrenci sayısının artması, Bakanlığımız tarafından memnuniyetle karşılanan bir durumdur. SBS sıralama sınavı yapısına göre düzenlenmediğinden, salt SBS sonuçlarının yerleştirme işleminde kullanılması söz konusu değildir. Bakanlığımıza bağlı resmi ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede 3 yılın SBS puanı ile yılsonu başarı puanının birlikte hesaplanmasıyla ortaya çıkan Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) esas alınmaktadır. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği ise bu yıl bazı özel okullara 8. Sınıf SBS puanın esas alarak öğrenci yerleştirme kararı almıştır. Bu durum sadece bahsi geçen özel okullarımızı ilgilendirmektedir.

2. Seviye Belirleme Sınavları Başvuru Kılavuzunda sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 10 gün içerisinde yapılacağı hükmü yer almaktadır. Bu hak doğrultusunda her türlü talep incelenmektedir.

Bilindiği gibi Ortaöğretime Yerleştirme Sisteminde, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) ve Sınıf Puanlarının (SP) hesaplanmasında, Seviye Belirleme Sınavları (SBS) puanları ile öğrencinin kendi Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile bulunduğu sınıf düzeyinde o okulda gerçekleşen en yüksek yılsonu başarı puanı etkili olmaktadır.

Sonuçların açıklanmasından sonra, eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında tamamlayıp velisi tarafından kurumumuza bildirilmeyen öğrenciler ile e-Okul sistemine sehven not girişini yapan bazı okullarda en yüksek yılsonu başarı puanının hesaplanmasında hata yapıldığı ve mağduriyetlerin olduğu konusundaki başvurular kurumumuza iletilmiştir. Bunun üzerine tüm öğrencilerin sonuçlarının yeniden değerlendirildiği bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Toplam 33.395 okuldan sadece 67 okulda bulunan öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarıyla (OYP) ilgili kısmi değişiklikler olmuştur. Bu durum, öğrenci ve velilerimizin sınav sonuç sayfalarını incelediklerinde de görecekleri gibi, diğer öğrencilerimizin yüzdelik dilimlerinde virgülden sonraki basamaklar ile genel başarı sırasında, tercihleri etkilemeyecek kadar küçük değişikliklere yol açmıştır.

Bu arada Ortaöğretime Yerleştirme Puanı değişen 67 okuldan birisi olan İstanbul Özel Alev İlköğretim Okulu öğrencisi Umutcan Gölbaşı’nın puanı okuldaki en yüksek yılsonu başarı puanına bağlı olarak yeniden hesaplanmış olup, Umutcan Gölbaşı’nın OYP’si 500 puan olarak belirlenmiştir. Böylece Umutcan Gölbaşı, Mustafa Kurucu ile birlikte Türkiye Birinciliğini paylaşır konuma gelmiştir.

Bu gibi durumlar, hesaplamalardaki parametrelerin çokluğu dikkate alındığında zaman zaman tüm merkezi sistem sınavlarda karşılaşılabilen durumlardır. Bakanlığımız öğrencilerimizin hak kaybına uğramamaları için kimden kaynaklanırsa kaynaklansın her türlü hata ve yanlışlığı gidermekten hiçbir zaman kaçınmamaktadır. Bu çerçevede sınav kılavuzlarında yer alan esaslara göre sınav sonuçlarının incelenmesi talepleri hassasiyetle değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılmaktadır."

Sayfa Yükleniyor...