Öğrenci katkı payında yeni düzenleme

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri düşürüldü. Ayrıca maluller ile şeref aylığı alanlardan da öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

Anadolu Ajansı 26.10.2011 - 10:48

Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim ücretleri düşürülürken, maluller ile şeref aylığı alanlardan da öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.        

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.        

Buna göre, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 3. maddesinin birinci fıkrası, ''Mevcut ve yeni kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti; ilgisine göre ekli (1) ve (2) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları yönetim kurulları tarafından belirlenir. Ancak bu öğrenciler için belirlenecek öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde yer alan cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette geçemez'' şeklinde değiştirildi.        

Söz konusu maddenin eski halinde, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin; birinci öğretim programlarında öğrenci katkı payının 3 katından, ikinci öğretim programlarında ise öğrenim ücretinin 1,9 katından az olmaması hükmü getiriliyordu.        

Öte yandan aynı kararın 16. maddesinde yapılan değişiklikle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47. maddesi ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların çocuklarından öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağı kaydedildi.        

Maddenin eski halinde ise söz konusu kanun kapsamına girenlerin sadece çocuklarından öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağı belirtiliyordu.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...