PYBS-Bursluluk sınavı başvuruları başladı

Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) başvuruları başladı. Başvurular 20 Mart-14 Nisan tarihleri arasında MEB'in sitesinden alınacak.

Haberler 22.03.2017 - 10:39

PYBS-Bursluluk sınavı başvuruları başladı

Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) başvuruları başladı.

Başvuru işlemleri 20 Mart-14 Nisan tarihinde http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

Sınav giriş belgesi 29 Mayıs tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, sınav giriş belgesi öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav 10 Haziran’da saat 14.00’da yapılacak. Sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5., 6. , 7. ve 8. sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıflarda öğrenci olmak.

Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular, öğrencinin, e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa, başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse geçersiz sayılır.

Sayfa Yükleniyor...