Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Kemal Tekden, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekden, TEOG sınavının kaldırılması konusunun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 sistem üzerinde çalıştığı yönünde yapılan açıklamalarla netleşmeye başladığına işaret etti.

Özel yetenekli çocukların çoktan seçmeli testlerde genelde hep kaybeden taraf olduğunu ve onlar için doğru ölçme ve değerlendirme sistemi bulunamadığını aktaran Tekden, "TEOG merkezi yazılı sisteminin kaldırılmasıyla birlikte yeniden liselere geçiş sisteminin belirlenmeye çalışıldığı bugünlerde, üstün birey özel yetenekli çocuklar için liselere ve üniversitelere geçiş durumunun dünya normlarına uygun olarak gerçekleşmesini temenni ederiz." ifadesini kullandı.

Özel yeteneklere sahip çocukların ölçme ve değerlendirmesinde, liselere ve üniversitelere geçişlerinde proje tabanlı ve ürün odaklı bir değerlendirme sisteminin dikkate alınmasını istediklerini belirten Tekden, şunları kaydetti:

"Liselere geçiş sisteminin tartışıldığı bu günlerde özel ve deha çaplı çocuklar için belirlenecek geçiş sisteminin üniversiteler, eğitimciler, eğitim yöneticileri veliler ve öğrencilerle ve ilgili STK temsilcilerle müzakere ortamları oluşturulmasının ve daha kalıcı, sürekli ve ortak akla dayalı geçiş sisteminin çıkmasının taraftarıyız."