Akaryakıt harici petrol ürünlerinin yasadışı olarak motorine karıştırılmasıyla ortaya çıkan 10 numara yağ sorunun çözümü için sanayicileri koruyacak şekilde solvent, benzol, nafta ve gazyağı gibi akaryakıt dışındaki petrol ürünlerinin özel tüketim vergisi (ÖTV) ayarlamalarını da içeren yeni bir sisteme geçildi.

Solvent, baz yağ, yağlama müstahzarı ve tiner gibi akaryakıt harici petrol ürünlerinin, yasa dışı olarak motorine karıştırılması veya doğrudan motorin yerine kullanılması, kamuoyunda 10 numara yağ sorunu olarak adlandırılıyor.

ÖTV Kanunu'nun 2002 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte akaryakıt harici petrol ürünleri, yasadışı kullanımlarının engellenmesi amacıyla ÖTV kapsamına alınmıştı. Diğer taraftan bu mallar aynı zamanda sanayide hammadde ya da yarı mamul olarak da kullanıldıkları için sanayicilerin mağdur edilmemesi amacıyla gerek ÖTV Kanunu'nda gerekse Bakanlar Kurulu Kararları ile indirimli vergi uygulamalarına gidilmişti.

Yetkililer, bazı kesimlerin tecil-terkin ve indirimli oran uygulamalarından yararlanarak bu malları piyasaya 10 numara yağ adıyla sürdüğünü kaydettiler.

"Bu nedenle tecil-terkin ve indirimli oran sisteminden vazgeçilerek iade sistemine geçildi ve buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı" diyen bir yetkili, şöyle devam etti: "Eski sistemde sanayiciler tarafından imalatta kullanılmak üzere satın alınan mallar için normal vergi tutarları yerine düşük vergi ödenerek aradaki fark için teminat verilmekteydi.

Yeni sistemde ise söz konusu mallar için ilave bir vergi yükü getirilmeden, önce verginin tamamı tahsil edilecek, bu malların imalatta kullanıldıklarının tespiti üzerine ise belirlenen tutar iade edilecek. Böylece gerçek sanayiciler mağdur edilmeden tecil-terkin ve indirimli oran uygulamalarından yararlanmak suretiyle bu malların piyasaya 10 numara yağ olarak sürülmesi engellenecektir."

Maliye Bakanlığı bugün yayımlanan kararname kapsamındaki iadelerin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar yayımlanacak ÖTV Genel Tebliği ile açıklamayı planlıyor.

Daha öne bu sorunla ilgili radikal önlemler alınacağını açıklayan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın açıklandığı basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlarken, dün akşam itibariyle 10 numara yağ ile ilgili radikal önlemler aldıklarını ve kararnamenin yayımlandığını bildirdi.

KARARNAMEDE NELER VAR?
Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent, nafta, benzol, hektan, heptan ve toluenin ÖTV (I) listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları, yüzde 0.75'le çarpılarak hesaplanan vergi tutarları uygulanacak.

Bu oran beyaz yağlar, sıvı parafin, diğer madeni yağlar ve baz yağlar için yüzde 28.50, gazyağı için yüzde 2.00, vernikler ve benzeri ürünler için incelticiler için yüzde 2.50 olarak belirlendi.

Petrol piyasası kanununun 2. maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde, imalatlar için bu hüküm uygulanmayacak.