Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2010 Bahar Ekonomik Tahminler raporunda, geçen yılki yüzde 4,7'lik küçülmenin ardından "güçlü toparlanma" sürecine giren Türkiye'nin "dış şoklara karşı direncinin daha da geliştiğini gösterdiği" vurgulandı.

Türk ekonomisine ait tüm göstegelerin bu yıl sağlam büyümeye işaret ettiği anlatılan raporda, büyüme hızının yüzde 5'e kadar çıkabileceği belirtildi.

Raporda, "sağlıklı mali sektörün" küresel krizden çok az etkilendiği ve aktif kalitesi yüksek olan Türk bankalarının dış kaynağa çok fazla ihtiyaç duymadığı kaydedildi.

Rapora göre Türkiye'de geçen yıl yüzde 14'e çıkan işsizlik oranı bu yıl yüzde 13,9'a ve gelecek yıl yüzde 13,4'e gerileyecek. Geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 45,5'ine ulaşan kamu borç toplamı da düşüşe geçerek bu yıl yüzde 45,1'e ve önümüzdeki yıl yüzde 44,5'e inecek.

AB Komisyonu'na göre bu yıl Türkiye yüzde 4,7 büyürken AB'nin büyüme ortalaması yüzde 1 ve Avro Bölgesi'nin büyüme ortalaması yüzde 0,9'da kalacak.

2010 yılında Türkiye'nin ardından Avrupa'da en hızlı büyüyecek ülkelerin yüzde 3,7'yle Rusya, yüzde 2,7'yle Polonya ve Slovakya olarak sıralandığı raporda, büyük ekonomilerden Çin'in yüzde 10,3, Hindistan'ın yüzde 8,1, Brezilya'nın yüzde 5,7, Endonezya'nın yüzde 5,4, Güney Kore'nin yüzde 5, Meksika'nın yüzde 4, ABD'nin yüzde 2,8, Fransa ve Hollanda'nın yüzde 1,3, Almanya ve İngiltere'nin yüzde 1,2 ve İtalya'nın yüzde 0,8 büyüyeceği, İspanya'nın yüzde 0,4 küçüleceği tahminine yer verildi.

Bu yıl AB üyeleri arasında Bulgaristan ve Macaristan'ın sıfır büyüme gerçekleştireceğini öngören rapora göre, İspanya dışında küçülecek ülkeler arasında yüzde 3,5'le Letonya, yüzde 3'le Yunanistan, yüzde 0,9'la İrlanda, yüzde 0,6'yla Litvanya ve yüzde 0,4'le Kıbrıs Rum kesimi bulunuyor.

Öte yandan, bu yıl Türkiye'de yüzde 45 düzeyinde gerçekleşecek kamu kesimi borcunun ekonomik büyüklüğe oranının AB ortalamasının yüzde 79,6 ve Avro Bölgesi ortalamasının yüzde 84,7 düzeyine ulaşacağı belirtildi.

Yunanistan'da bu yıl yüzde 124,9'la AB rekorunu kırması beklenen borçluluk oranının İtalya'da yüzde 118,2'ye, Belçika'da yüzde 99'a, Portekiz'de yüzde 85,8'e, Fransa'da yüzde 83,6'ya, İngiltere'de yüzde 79,1'e ve Almanya'da yüzde 78,8'e çıkacağı tahmin edildi.