Bütçe açığı 3 ayda 19 milyar lirayı aştı

Merkezi yönetim bütçe açığı Mart'ta 8.7 milyar lira oldu. 3 aylık açık 19.1 milyar liraya çıkarken, faiz dışı denge uzun süre sonra ilk kez açık verdi.

14.04.2009 - 10:57

Bütçe açığı 3 ayda 19 milyar lirayı aştı

Krizin etkisiyle bütçedeki bozulma Mart ayında da devam etti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart'ta bütçe açığı yüzde 80 artışla 8.767 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde açık 4.87 milyar liraydı.

IMF'nin bütçe performansı için dikkatle izlediği faiz dışı denge uzun bir süre sonra açık verdi. Faiz dışı açık Mart'ta 4.319 milyar lira oldu.

Mart ayında bütçe giderleri 21.8 milyar lira, bütçe gelirleri de 13.05 milyar lira olarak gerçekleşti. Mart'ta gelirler yüzde 5.3 azalırken, giderlerin yüzde 17 arttığı gözlendi.

Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 3.7 azalışla 10.5 milyar lira olarak belirlendi. Faiz giderleri de 4.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

ÜÇ AYLIK AÇIKTA YÜZDE 337 ARTIŞ
Bütçe açığı Ocak-Mart'ta yüzde 337 artarak 19.127 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde açık 4.374 milyar liraydı.

Üç aylık dönemde bütçe giderleri yüzde 28.8 artışla 66.4 milyar lira, gelirler ise yüzde 0.2 artışla 47.3 milyar lira oldu.

Faiz dışı açık Ocak-Mart'ta 1.037 milyar lira oldu. Geçen yıl faiz dışı fazla 9.377 milyar lira düzeyindeydi.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 5.2 AZALDI
Üç ayda vergi gelirleri yüzde 5.2 azalışla 38.1 milyar liraya gerilerken, faiz hariç giderler yüzde 27.8 artarak 48.3 milyar liraya yükseldi.

Vergi türleri itibarıyla Gelir Vergisi'nde yüzde 10.4, BSMV'de yüzde 20.5 ve Damga Vergisi'nde yüzde 7.5 artış olurken, Kurumlar Vergisi'nde  yüzde 6, Dahilde Alınan KDV’de yüzde 1.5, İthalde Alınan KDV’de yüzde 30.7, Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 7.6 oranında azalma oldu.

İlk çeyrekte personel giderleri yüzde 15.9 artarak 14.497 milyar olarak gerçekleşti. Bütçede öngörülen 57.211 milyar lira olan ödeneğin yüzde  25.3'ü kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 11.6 oranında 1.769 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-Mart  döneminde mal ve hizmet alım giderleri yüzde 27 oranında 4.802 milyar oldu. Mal ve hizmet alım
giderlerinde görülen artışı etkileyen temel  etmenin, savunma güvenlik harcamaları olmakla birlikte, bu kalemdeki yüksek oranlı artışın tamamıyla harcama programının devresel bir eğilimi  olduğu vurgulandı.

Ocak-Mart döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.1 oranında artarak 24.179 milyar liraya çıktı. Sağlık, emeklilik  ve sosyal yardım giderleri ise yüzde 48.5 artışla 13.179 milyar transfer yapıldı. Cari transferler içindeki tarımsal destekleme ödemeleri 2.356  milyar oldu. Mahalli idare payları ise Ocak-Mart döneminde 4.029 milyar lira olarak gerçekleşti.

MALİYE REVİZYONU HATIRLATTI, 'UYUMLUYUZ' DEDİ
Maliye'den yapılan değerlendirmesinde, "Gerek ekonomide meydana gelen gelişmeler gerekse krize  karşı alınan tedbirler bütçenin gelir ve gider taraflarını etkilemektedir. Bütçe giderleri bir yandan makro ekonomik gelişmelerin yansımasından  kaynaklanan maliyet artırıcı etkilere maruz
kalırken, diğer yandan 2008'de ekonomik canlılığı sürdürebilmek için uygulamaya konulan  programlarla ilgili harcama artışlarının etkilerini yansıtmaktadır" denildi.

Maliye, 2009 yılı merkezi yönetim bütçesinin revize gelir ve gider hedeflerine bağlı olarak bütçe açığının yukarı yönde revize edildiğini, 2009  ilk üç aylık bütçe gerçekleşmeleri dün açıklanan revize program hedefleriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

2009 yılı için öngörülen 13.4 milyar lira bütçe açığı, 49 milyar lira olarak  revize edilmişti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...