Kısa vadeli dış borç 33 ayın en düşüğünde

Kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonu itibarıyla 115 milyar 573 milyon dolarla 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Anadolu Ajansı 16.02.2016 - 11:05

Kısa vadeli dış borç 33 ayın en düşüğünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 yılı aralık ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku Aralık 2015 sonu itibarıyla bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 12,3 azalışla 115 milyar 573 milyon dolara indi ve Mart 2013'ten bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 17,7 azalarak 78 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 artarak 37,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 52,6 azalışla 22,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 16 artışla 15,2 milyar dolar oldu. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 18,3 artışla 23,7 milyar dolara ve yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde 20,7 yükselişle 16,2 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 6,2 artarak 29,5 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 18,6 azalarak 14,6 milyar dolara ve özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 11,2 azalarak 100,8 milyara geriledi.

Alacaklı bazında bakıldığında, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 21,1 düzeyinde azalışla 64,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,4 artışla 49 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı sonunda 4,1 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 55,1 azalışla 2015 aralık sonu itibarıyla 1,9 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 187 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 54'ı ABD doları, yüzde 26,6'sı avo, yüzde 17,1'i TL ve yüzde 2,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 34 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından kaynaklandı.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 12,4, Merkez Bankasının yüzde 0,3, özel sektörün ise yüzde 87,3 paya sahip olduğu gözlendi.

Sayfa Yükleniyor...