Körfez İşbirliği Konseyi'ni (KİK) oluşturan altı ülkenin petrol ve gaz rezervlerinin 65 trilyon dolar düzeyinde olduğu belirlendi.

Gulf Times internet sitesinde yer alan habere göre bu rakam, 200 trilyon dolar düzeyinde tahmin edilen dünyanın toplam petrol ve doğalgaz rezevlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Katar merkezli QNB Capital tarafından hazırlanan rapora göre, Körfez bölgesindeki ülkelerin hidrokarbon rezervleri, bu ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 27 katına, yine bölge ülkelerinin 2011'de petrol ve gaz satışından elde ettiği 521 milyar doların 125 katına tekabül ediyor. Rapora göre küresel ölçekte hidrokarbon rezervlerinde ikinci sırayı yüzde 23'lük payla Irak ile İran'ı kapsayan bölge alırken, yüzde 16'lık oranla Avrupa ve Avrasya üçüncü sırada yer alıyor.

Rapora göre KİK bölgesinde belirlenen 495 milyar varil petrol rezervi hacim bakımından, küresel rezervlerin yüzde 36'sını, 42 milyar metreküplük gaz rezervi de dünya genelinin yüzde 22'sine karşılık geliyor.

Toplam hidrokarbon rezervlerinin ülkelere göre dağılımında ise KİK bölgesinin yaklaşık yarısına karşılık gelen rezervleriyle ilk sırada Suudi Arabistan yer alıyor. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar takip ediyor.

QNB Capital, rapordaki hesaplamaların, yeni rezervlerin bulunması durumunda eksik kalacağına işaret ediyor.

Öte yandan Gulf Times'a konuşan bazı uzmanlar, raporun, KİK petrol rezervlerinin tamamının çıkarılarak mevcut fiyatlardan satıldığı varsayımı üzerine kurulduğunu, bu varsayımın ise ulaşılan rakamları abartılı kıldığını belirttiyorlar. Uzmanlar, petrol ve gazın birçok ülkede piyasa değerinin altında iç tüketim için tahsis edildiğini, bu durumun da rezevlere ilişkin karlılık analizlerini yeniden ele almayı gerektirdiğini kaydettiler.