Memurun toplu sözleşmesi 20 günde bitecek

Memurlar ile hükümet arasında ilk kez yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri en geç 20 gün içinde sonuçlandırılacak.

Anadolu Ajansı 19.04.2012 - 11:25

Memurun toplu sözleşmesi 20 günde bitecek

''Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' taslağı, görüş ve öneriler için memur sendikaları konfederasyonlarına gönderildi.

Taslağa göre, toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına da Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılacak. Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı olduğu Bakanın başkanlığında oluşturulacak.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun heyet başkanı olarak belirleyeceği bir temsilciyle her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere on beş üyeden oluşacak. Heyet temsilcileri, sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarınca belirlenecek.

Toplu sözleşme görüşmelerine, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her üye tarafından belirlenecek birer temsilci, teknik heyet olarak katılabilecek. Teknik heyet üyelerinin sayısı 15'i geçemeyecek.

3 KONFEDERASYON DA TEKLİF VERECEK
Yönetmelik taslağına göre, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne dahil olan bütün konfederasyonlar, yani Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme teklifi hazırlayacak. Her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme teklifleriyse hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika tarafından hazırlanacak.

Toplu sözleşme teklifleri, toplu sözleşmenin kapsamını düzenleyen 4688 sayılı Kanun'un 28'inci maddesi hükümleri esas alınarak hazırlanacak. Devlet Personel Başkanlığınca bildirilen tarihten önce yazılı olarak ve elektronik ortamda teslim edilmeyen teklifler işleme alınmayacak.

Devlet Personel Başkanlığı, konfederasyonların ve sendikaların tekliflerini, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce Kamu İşveren Heyeti'ne sunulacak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
Taslağa göre, toplu sözleşme görüşmeleri için taraflar, son rakamı tek olan yıllarda, Ağustos ayının ilk iş günü toplanacak. Toplantı yeri ve saati, görüşmelerden en az bir hafta önce taraflara bildirilecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında, genel ve hizmet koluna yönelik mali ve sosyal hakların görüşülmesine ilişkin gündem, görüşme takvimi ve çalışma usulü, Kamu İşveren Heyeti başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti başkanınca belirlenecek.

Kamu görevlilerin geneline yönelik mali ve sosyal haklar ile hizmet kollarına özgü mali ve sosyal hakların hangisinin önce görüşüleceği yine heyet başkanlarınca belirlenecek. Hizmet kollarına özgü mali ve sosyal hakların görüşülmesinde 4688 sayılı Kanun'daki hizmet kolu sıralaması esas alınacak.

Toplu sözleşme görüşmelerine, hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzeri resmi tatil günlerine rastlayan günlerde ara verilecek.

Görüşmeler, sonuçta tek metin imzalanacağı hususu ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru ihtimali ve kurula karar almak için tanınan azami süre göz önünde bulundurularak uygun zamanda sonuçlandırılacak.

BU YILKİ GÖRÜŞMELER İÇİN GEÇİCİ MADDE
Yönetmelik taslağında yer alan geçici maddeye göre, 2012 ve 2013 yıllarında kamu görevlilerine uygulanacak mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, 4688 sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir aylık süreyi aşmamak kaydıyla, Kamu İşveren Heyet Başkanı'nca belirlenen tarihte başlanacak.

Bu yılları kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, başladığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu süreye, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ilişkin süreç dahil olmayacak.

MEMUR-SEN'DEN ÖNERİ
Yönetmelik taslağını değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu sözleşme tekliflerinin, 4688 sayılı Kanun'un 28'inci maddesi hükümleri esas alınarak hazırlanacağına ilişkin maddenin taslaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, bu hükmün sendikaların tekliflerini sınırlandıracağını ifade etti.

Taslağa göre, konfederasyonların ve sendikaların Devlet Personel Başkanlığı'na teklif sunacağına işaret eden Gündoğdu, ''Konfederasyonların ve sendikalarının tekliflerini sunduğu bir durumda, Kamu İşveren Heyeti de tekliflerini, görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önce Devlet Personel Başkanlığı'na veya toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı'na teslim etmelidir. Görüşme sürecinde, konfederasyon ve sendikaların sundukları tekliflerin içeriğini yeniden düzenleyebilmelerine ve yeni teklifler getirebilmelerine ilişkin bir hüküm de yönetmeliğe eklenmelidir'' diye konuştu.

Gündoğdu, toplu görüşme sürecinde kaç oturum yapılacağına dair taslakta bilgi olmadığını belirterek, taslağa ''Toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren bölüm için en az 5, her bir hizmet kolu için en az 3 oturum yapılır'' ifadesinin eklenmesi gerektiğini savundu.

İmzaya yetkili konfederasyonlardan hiçbirinin görüşmelere katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi hallerinde, kamu görevlilerinin geneline yönelik iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal hakların, genel hükümler çerçevesinde ''Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'' tarafından re'sen belirlenmesi gerektiğini belirten Gündoğdu, bu taslakta bunun ''Bakanlar Kurulu''nca belirleneceğinin hükme bağlandığını kaydetti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...