Merkez Bankası 2012 yılı Eylül ayına ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımladı. Eylül sonu itibariyle, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2011 yılı sonuna göre 2.5 milyar dolar, bir önceki ay sonuna göre ise 3.1 milyar dolar artışla 129.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azalırken, tahvil biçimindeki borçlanmaları 2.4 milyar dolar arttı.
 
Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının ise 1 milyar dolar arttığı gözlendi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarında ise 500.2 milyon dolar artış oldu.
 
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Eylül ayı sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90.2'sini oluşturan özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 195.8 milyon dolar azaldı, yüzde 9.8'ini oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 353.7 milyon dolar arttı.
 
Finansal olmayan kuruluşların, 2012 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye'de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2011 yılı sonuna göre 1.4 milyar dolar azalarak 20.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 21.4 milyon dolar artarak 38 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 129.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59.4'ü dolar, yüzde 35.1'i Euro ve yüzde 5.5'ini ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

HİZMET SEKTÖRÜ İLK SIRADA
Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Eylül sonu itibariyle sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 62.7'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 81.4 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 59'u hizmetler sektörü, yüzde 40.2'si sınai sektörler ve yüzde 0.8'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Eylül sonu itibariyle, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2011 yıl sonuna göre 5.2 milyar dolar, bir önceki ay sonuna göre ise 20.7 milyon dolar artışla 31.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2011 yılı sonuna göre 2.5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2.4 milyar dolar artış gösterdi.
 
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 65.7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.