Üç yılda bir düzenlenmesi planlanan toplantı dizisinin ilki olacak bu sempozyum, konu ile ilgili akademisyen, araştırmacı, uygulamacı, Koruma Kurulu üyeleri ve müdürlük uzmanlarına açık.

Sempozyumu düzenleyen Prof. Dr. Tamer Gök günümüzde, kültür varlığı tanımı ve koruma yaklaşımları kültürle ilgili her somut ve somut olmayan varlığı, fiziksel, sosyal ve ekonomik açılımlarda kapsayacak biçimde genişlemiştir. Gelişen koruma kapsamı, kültür varlıklarının anlaşılması, tanımlanması ve belgelenmesinde çok yönlü tespitlerin yapılmasını gerekli olduğunu belirtti.

Taşınmaz kültür varlıklarının tek yapı ve alan ölçeklerinde tespit ve belgeleme ilke ve yöntemlerinin tartışılacağı sempozyum Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.