Türkiye'nin yurtdışı varlıkları 214 milyar dolar

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2012 sonu itibariyle yüzde 20 artışla 213.6 milyar dolara yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.02.2013 - 10:53

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları 214 milyar dolar

Merkez Bankası, 2012 yılı Aralık ayına ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

2012 yıl sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2011 yıl sonuna göre yüzde 20 oranında artışla 213,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 26,0 oranında artışla 627.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2011 yıl sonunda –320,2 milyar dolar iken, 2012 yıl sonunda –413,9 milyar dolar seviyesinde oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2011 yıl sonuna göre 30.8 milyar dolar artışla 119,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kalemi ise 1.1 milyar dolar arttı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 7.4 oranında azalışla 24.2 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR 181 MİLYAR DOLAR
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, yıl sonu itibarıyla, yurtdışında yerleşiklerin yurtiçinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 29.3 oranında artışla 181,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yıl sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2011 yıl sonuna göre 69.6 milyar dolar artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2011 yıl sonuna göre yüzde 80.4 oranında artışla 70.6 milyar dolar oldu. Borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku yüzde 67 oranında artışla 62.7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10.3 oranında artışla 31.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2011 yıl sonuna göre 18.7 milyar dolar artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8.5 oranında artışla 63.4 milyar dolar ve diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 6.7 oranında artışla 96.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yıl sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2011 yıl sonuna göre yüzde 38.1 oranında artışla 27.5 milyar dolara, TL mevduatı da aynı dönemde yüzde 38.8 oranında artışla 11.7 milyar dolara ulaştı. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2011 yıl sonuna göre yüzde 21.8 oranında azalışla 7.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sayfa Yükleniyor...