Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde hazırlanan ve yatırımların bölgesel ve sektörel bazda teşvikini öngören yeni teşvik kararnamesinin yayımının ardından, yatırımcılara Hazine arazisi tahsisleri de yeniden düzenlenecek.

Yürütülen çalışmalara göre, daha önce kalkınmada öncelikli yöreler için uygulanan yatırımcılara bedelsiz Hazine arazisi tahsisi yeni usullere bağlanacak.

Teşvik kararnamesindeki bölgesel ve sektörel bazdaki teşviklere paralel olarak yatırımcıya Hazine arazisi tahsisleri de bölgesel ve sektörel düzeyde gerçekleştirilecek.

Buna göre, Hazine arazilerinin devlet adına yönetimini üstlenen Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine arazileri için yatırımcılara dönük bölgesel bir sınıflamaya gidecek. Türkiye, bölgelere bölünecek ve her bölge için ayrı ayrı indirim oranları tespit edilecek. Söz konusu oranlar, gelişmiş yörelerde düşük, geri kalmış yörelerde ise yüksek olacak. Bu oran, Hakkari gibi geri kalmış yörelerde yüzde 100'ü de bulabilecek.

İHALESİZ DEVİR
Yeni düzenlemede, indirimli araziden sadece o bölgede teşvik kapsamına alınan sektörler yararlanacak. Bu sektörlere yatırım yapanlar fabrika arazisini devletten ucuz ya da bedava arazi alabilecek.

Örneğin Balıkesir'de çimento sektörü teşvik kapsamındaysa, sadece çimento sektörüne yatırım yapacaklara indirimli Hazine arazisi verilecek. Aynı bölgede teşvik kapsamındaki 2 farklı sektörün indirim oranı da aynı olacak.

Bölgede teşvik kapsamı dışındaki sektörlere yatırım yapacaklar ise, genel hükümlere tabi tutulacak ve ancak rayiç bedel üzerinden yatırım arazisi edinebilecek.

Teşvik çerçevesindeki Hazine arazisi tahsislerinde, ihaleye çıkılmayacak ve Hazine arazileri yatırımcılara ihalesiz olarak devredilecek.

Yıllık irtifak hakkı bedeli de, emlak vergisi değerinin yüzde 3'ü olacak. Bu şekilde yatırımcıya arazi tahsisinde takdir yetkisi bulunmayacak.

İRTİFAK VE KULLANIM HAKKI DEVRİNE KRİZ İNDİRİMİ
Bu arada Maliye Bakanlığı, 14 Mart'ta yayımlanan ''Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerinde de indirime gitti.

Küresel ekonomik krizin Türkiye'ye yansımaları da dikkate alınarak yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen düzenleme ile yatırım amaçlı yeni Hazine arazisi tahsislerinde irtifak hakkı ve kullanma izin bedelleri 3 yıl süreyle yüzde 70 indirimli alınacak. İndirim uygulaması, 3 yıl sonra sona erecek ve normal tarifeye dönülecek.

Yönetmeliğe eklenen bir geçici maddeye göre de, daha önce Hazine arazisi tahsis edilenlerden, yatırıma devam edenler de, 2 yıl süreyle, irtifak hakkı ve kullanım izni bedellerini yüzde 50 indirimli ödeyecek. 2 yıl sonra bu gruptaki kullanıcılar da normal düzeyinden irtifak hakkı ve kullanım izni bedeli verecek.

Maliye yetkilileri, krizle birlikte özellikle kıyı yatırımlarında büyük bir sıkıntı yaşandığını, hem bu alanlardaki yatırımcılar hem de diğer yatırımcıların rahatlatılması için irtifak hakkı ve kullanım izin bedellerinde süreli bir indirime gidildiğini bildirdiler.