Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yer alan tüm "faiz desteği" ibareleri, "faiz ve kar payı desteği" olarak değiştirildi.

Aynı kararda yer alan "büyük ölçekli yatırımlar" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.