Prefabrik evlerin tanımı için 3194 Sayılı İmar Kanunu’na bakmak gerekiyor. İmar Kanunu’nun beşinci maddesinde prefabrik ev şöyle tanımlanıyor: “Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler.”

Prefabrik ev için yapı ruhsatı nasıl alınır? 

HABERİN DEVAMI zingat.com'da