Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın geçen yıl Şubat ayında aile hekimliği uygulamasında pilot il ilan edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilen açıklamaya göre, Ankara'da 3500 nüfusa bir aile hekimi düşecek şekilde bölgelendirme ve birimlendirme çalışmaları tamamlanarak 29 Nisan 2010'da ilan edildi.

Bilgi işlem altyapısı çalışmaları kapsamında da 258 Aile Sağlığı Merkezinde 1247 Aile Hekimliği Birimi oluşturuldu. Aile hekimliği sisteminde yer almak isteyen aile hekimi uzmanların dışındaki hekimlerin alması zorunlu olan sertifika eğitimleri de yapıldı. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi kapsamında toplam 3016 hekim sertifika aldı. Hekimlerin yanı sıra beraber çalışacakları aile sağlığı elemanlarının uyum eğitimleri eş zamanlı olarak verildi.

Aile hekimliği uygulamasına geçmek için başvuran hekimlerin aile hekimliği yerleştirmelerine esas teşkil eden hizmet puanlarının hesaplanması ve düzeltmeleri yapılarak son haliyle dün duyuruldu.

Bu arada, Aile Hekimliği Tercih ve Yerleştirme Toplantısı 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde, Ankara Valisi veya yardımcısı, Ankara İl Sağlık Müdürü, Ankara Sağlık Müdürlüğü Personel Şubesinden Sorumlu Müdür Yardımcısından oluşan komisyon huzurunda yapılacak.

Hekimler yerleştirmeye esas olarak yayımlanan hizmet puanı listesinde belirtilen günlerde tercih yapacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri için hekimler yanlarında TC kimlik numarası içeren resmi bir kimlik belgesi bulunduracak.

Aile hekimliği pozisyon tercih ve yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacak. İlk olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanlarından muvafakat alanlar, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan diğer hekimlerden muvafakat alanlar hizmet puanı sırasına göre yerleştirilecek. Eşit hizmet puanına sahip hekimler olması durumunda memuriyete ilk başlama tarihi esas alınacak.

Vatandaşlar, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfası olan www.asm.gov.tr adresinden TC kimlik numaralarını girerek bağlı bulundukları aile hekiminin isim ve adres bilgilerine Temmuz 2010 tarihinden itibaren ulaşabilecek.

Bir aile hekimine bağlanmamış olan vatandaşlar varsa kendisine en yakın aile hekimine ulaşması için de ayrı bir uygulama olacak.