E vitamini, Alzheimer hastalığının seyrini yavaşlatıyor. Hafif ve orta derecede Alzheimer'ı olan 600'den fazla hasta üzerinde yapılan araştırma bu sonucu ortaya koydu.

ABD’de yürütülen çalışma iki yıl sürdü. Hastaların bir kısmına her gün yüksek dozda E vitamini verildi. Diğer kısmı ise sadece Alzheimer ilacı aldı.

E vitamini alan hastaların yemek yiyebilme, kıyafetlerini giyebilme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılama becerisinde daha az kayıp yaşadığı görüldü. Diğer hastalara kıyasla Alzheimer, 2 yıllık bir süreçte 6 ay gecikmeli bir seyir izledi.

Amerikan Tıp Derneği'ne ait dergide yayınlanan araştırma bilim dünyasında yankı uyandırdı. Ancak doktorlar "Alzeihmer'ın E vitamini ile tedavi edilebileceğini söylemek için henüz çok erken" uyarısında bulundu. Uzmanlar, yüksek dozda E vitamini almanın uzun vadede yaratacağı etkinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Alzheimer hastalarının bakıcılara olan bağımlılığını da azaltacağı için E vitaminiyle ilgili araştırmaların sürdürülmesi hedefleniyor.