Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinde uyum çalışmalarının farklı başlıklar altında yürütülerek, uygulamaya konulduğu dile getirildi. Bakanlığın sulara yönelik AB mevzuatı çalışmalarında "içme-kullanma suları, doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve yüzme sularının kalitesinin izlenmesine" yer verildiği kaydedildi.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğin 2005'de AB Direktifinin ulusal mevzuatına uyumlaştırılması ile hazırlandığı aktarılan açıklamada, 2006-2008 yılları arasında içme-kullanma suyu uygulamalarının "Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Su Alanındaki Mevzuatın Uyumlaştırılması ve Uygulanmasında Sağlık Bakanlığının Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" ile yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu proje sonrasında AB'ye üye ülkelerle, içme-kullanma sularında risk değerlendirmesi, kirlilik ve beklenmeyen durumlarda su kalitesinin hızla düzeltilmesi için erken uyarı ve acil durum yönetimi konularını içeren bir çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2013 yılının ilk 6 ayında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, Su Araştırma Enstitüsü ve Studiare Sviluppo arasında ortaklaşa 'Halk Sağlığının Korunması için İçme Sularında Acil Durum Yönetimi ve Risk Analizi' konulu eşleştirme projesi yürütülmüştür. Bu eşleştirme projesinde, içme-kullanma sularında, risk değerlendirme, erken uyarı ve acil durum yönetimine ilişkin kapasite geliştirilmesi ve kirliliklerin belirlenmesine yönelik metotların geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında, 15-20 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüklerinin katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiş ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve 81 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına da eğitimler verilmiştir"