'Boş yatak yok' bahanesi sona eriyor

Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımlarda 'boş yer yok' gerekçesiyle hastaların diğer sağlık kurumlarına yönlendirilmelerini veya il dışına sevk edilmelerini önlemek için harekete geçti.

06.04.2011 - 11:13

'Boş yatak yok' bahanesi sona eriyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, yayımladığı genelgeyle yoğun bakım gerektiren hastaların tedavilerinin geciktirilmeden sağlanmasına yönelik esasları açıkladı.

Tosun, yataklı sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren yoğun bakım servislerinin, organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hastalarına hizmet vermek üzere yapılandırılan özellikli hasta birimleri olduğuna işaret etti.

Yoğun bakım servislerinin, multidisipliner olan genel yoğun bakım servisi olarak faaliyet gösterdikleri gibi, hizmet verdikleri hastalık dallarına göre; koroner, göğüs, dahili, cerrahi ve benzeri branş yoğun bakım servisleri olarak da hizmet verdiklerine işaret eden Tosun, maliyetli ve hayati önemi haiz birimler olan yoğun bakım servislerindeki hizmet ve yatak kapasitesinin doğru, efektif ve en üst seviyede kullanılması, atıl kapasiteye sebebiyet verilmemesi bakımından, yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastaların yatırılması, takip ve tedavilerinin zamanında sağlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvurulardan ya da basına yansıyan olumsuz durumlardan, ''Boş yoğun bakım yatağı olmadığı'' gerekçesiyle hastaların yoğun bakım ünitelerine alınmayarak diğer sağlık kurumlarına yönlendirildikleri veya il dışına sevk yoluna gidildiği bilgisinin ulaştığını bildiren Tosun, yapılan değerlendirmeler neticesinde alınan kararlarla ilgili şunları söyledi:

BRANŞ HASTASI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAYACAK
''Özellikle çocuk hastaların erişkin yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunmasına karşın çocuk yoğun bakım servisi bulunmadığı gerekçesiyle yoğun bakım servislerine kabul edilmedikleri, yine branş yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunduğu halde ilgili branşın hastası olmadığı gerekçesiyle diğer branş hastalarının bu yataklara yatırılmadıkları tespit edilmiştir. Hastaların mağduriyetine yol açan ve yoğun bakım yataklarının efektif kullanılmasını engelleyen bu tür olumsuz uygulamaların önüne geçilebilmesi, mevcut teknoloji, nitelikli sağlık insan gücü, yoğun bakım yatak ve hizmet kapasitesinin etkin kullanılarak kaynak israfına sebebiyet verilmemesi bakımından; yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların, erişkin, çocuk ve ilgili branş yoğun bakım hastası olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık tesisinin ilgili dal uzman tabibi mevcudu, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tıbbi bakım ve tedaviyi sağlayabilecek seviye ve şartları taşıması halinde hastanın başka sağlık tesisine sevk edilmemesi ve sağlık hizmetinin öncelikle bu sağlık tesisinde boş bulunan yoğun bakım yataklarından birisine yatırılarak verilmesi sağlanacaktır.

HASTA SEVK EDİLMEYECEK, DOKTOR GETİRTİLECEK
Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği ilgili dal uzmanının sağlık tesisinde bulunmadığı hallerde ise ildeki diğer sağlık tesislerinden ilgili dal uzmanı davet edilerek gerekli sağlık hizmetinin mümkün mertebe hastanın yatırıldığı uygun seviye ve şartları taşıyan sağlık tesisinde verilmesi sağlanacaktır.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...