Brusella hastalığı nedir? Brusella bakterisi nasıl bulaşır?

Brusella, hayvanlardan insanlara geçebilen bir bakteri türüdür. Brusella hastalığı enfekte hayvanlara doğrudan temas yoluyla veya bu hayvanların eti ya da sütünün tüketilmesi sonucunda bulaşır. Hastalık genellikle belirti göstermez ya da diğer hastalıklara çok benzer semptomlar gösterdiği için tespit edilmesi zordur. Peki, Brusellanın çeşitleri nelerdir? Brusella'dan nasıl korunulur?

ntv.com.tr 19.09.2020 - 16:31

Brusella hastalığı nedir? Brusella bakterisi nasıl bulaşır?
Arşiv

Brusella ya da bruselloz, brucella cinsi bakterilerin neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. Hastalığa neden olan Brucella cinsinin başlıca türleri B. melitensis, B. suis, B. abortus ve B. canis'tir.

Brusella, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalıktır. Patojen bakteriler vücuda enfekte hayvanın eti, sütü, idrarı veya dışkısı ile doğrudan temas sonucu girebilir.

BRUSELLA NASIL BULAŞIR?

Brusella hastalığı insanlara enfekte hayvan ya da hayvan ürünü ile temas sonucu bulaşır. Hastalığın kişiden kişiye bulaşması çok nadir görülen bir durumdur. Fakat emziren annelerden anne sütü yoluyla bebeklerine geçebilir. Brusellanın bulaşma yolları arasında şunlar sayılabilir;

-Pastörize edilmemiş süt veya az pişmiş et gibi hasta hayvana ait besinler yoluyla

-Ciltte bulunan kesik, çizik gibi açık yaralardan hasta hayvanın etiyle temas sonucunda,

-Brusella bakterisi ile kontamine kirli havadan solunum yoluyla

-Göze enfekte hayvan sıvılarının teması ile

-Cinsel temas yoluyla kişiden kişiye (nadiren)

İnsanlarda brusella hastalığına en sık neden olan 4 grup bakteri türü vardır:

B. abortus: Sığırlardan bulaşır.
Brusella melitensis: Koyun ve keçilerde bulunur.
B. Suis: Yabani domuzlarda bulunan bu suş, brusella enfeksiyonlarında en etken bakteri türüdür.
B. canis: Bu tür bakterilerin enfeksiyonları köpeklerden yayılır.

EVCİL HAYVANLARDAN BRUSELLA BULAŞIR MI?

Evde beslenen köpeklerden çok nadiren de olsa B. canis yoluyla brusella bulaşabilir. Fakat bu şekilde bulaşan hastalık genellikle hafif seyreder. Brusella ile enfekte olan köpeklerin çoğundan hastalık başkalarına yayılmaz.

BRUSELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Brusellozda görülen genel belirtiler belirsizdir ve genellikle bakterinin vücuda alınmasından sonraki 5-30 gün içinde ortaya çıkar. Görülebilen genel belirtiler arasında şunlar sayılabilir:

-Ateş
-Sırt ağrısı
-Kas ağrıları
-Tüm vücutta ağrı ve sızlama
-İştahsızlık
-Kilo kaybı
-Baş ağrısı
-Gece terlemeleri
-Halsizlik
-Karın ağrısı

En yaygın görülen belirtidir ve genellikle öğleden sonra ortaya çıkma eğilimi gösterir.

BRUSELLADAN NASIL KORUNULUR?

Brusella, tedavisi zor ve ciddi komplikasyonları olan bir hastalık olduğundan hastalıktan korunmak için bazı önlemlerin alınması yararlı olacaktır. Bruselloz aşağıdaki adımlarla önlenebilir:

-Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketmekten kaçınılmalıdır.
-Etler iyice pişirilmeden tüketilmemelidir.
-Hayvancılık endüstrisi çalışanları, kauçuk eldiven ve gerekli durumlarda koruyucu giysi giymelidir.
-Evcil hayvanlar aşılanmalıdır.
-Brucella ile enfekte bir hayvanla teması olanlar, belirtisi yoksa bile mutlaka doktor muayenesinden geçmelidir. Bu bireylerin temastan sonra en az altı ay boyunca takip edilmesi gerekir. İnsanlarda brusellozu önlemek için etkili bir aşı henüz yoktur.

VİRÜS GIDALARDAN BULAŞIR MI?

Sayfa Yükleniyor...