NTV

“İlaç endüstrisi, sanayi dönüşümünde kilit rol üstlendi”

ntv.com.tr

Sağlık

İlaçta Ar-Ge Teşvikleri toplantısında konuşan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut, ilaç sektörünün ülke ekonomisi için vazgeçilmez olan sanayi dönüşümüne destek veren sektörlerin başında geldiğini söyledi.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirilen “İlaçta Ar-Ge Teşvikleri” toplantısı İstanbul’da yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ilaç sektörünün sanayi dönüşümüne destek veren sektörlerin başında geldiğine vurgu yaptı.

Gerekli koşullar oluştuğu takdirde, Türkiye’nin küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi için önünde bir engel olmadığının altını çizen Barut, “Devletimizin de desteğiyle, Ar-Ge yetkinliğimizi artırarak özellikle biyoteknoloji alanında daha yüksek katma değerli ürünler üreterek bu hedefe ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Sektörün gelişimi için Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken Barut, 2010 yılında Türkiye ilaç endüstrisinde 4 olan Ar-Ge merkezi sayısının 2016 itibarıyla 15’e yükseldiğini belirtti.

“KAZANDIĞIMIZI TEKRAR ENDÜSTRİYE YATIRMAK ZORUNDAYIZ”

Türkiye ilaç sektörünün, ileri teknolojiye dayanan bir endüstri olduğunu belirten Barut, şöyle konuştu: 

“Endüstri olarak bilimi, teknolojiyi, yenilikleri yakından takip etmek, kazandığımızı tekrar endüstriye yatırmak zorundayız. Bu nedenle şirketlerimizin desteklenmesi, iç pazarda bazı avantajlar sunulması, esneklikler kazandırılması son derece önemli. Ar-Ge ve yatırım teşviklerimizi kurgularken mutlaka dünyada bu alanda yarıştığımız rakiplerimizin neler yaptığını da incelememiz gerekiyor. Bu alanda fark yaratmış ülkelerde, ilaç sektörüne sadece vergisel teşvik değil, doğrudan maddi katkı olarak teşvik verildiğini görüyoruz.” 

Nezih Barut ve Doç. Dr. İlker Murat Ar 
Nezih Barut ve Doç. Dr. İlker Murat Ar 

“BİYOTEKNOLOJİ, ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Biyoteknolojik ilaç konusuna da değinen Barut, “Biyoteknolojik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi sadece hastaların bu ilaçlara erişimini artırmayacak aynı zamanda dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine de kayda değer bir katkı sağlayacak. Kamu, biz sanayicileri, biyoteknoloji alanında yerli üretim yapmamız için daha fazla desteklemeli” dedi.

“TEKNOLOJİYE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR”

Ar-Ge ile ilgili kanunun uygulanmasına ve denetimine değinen Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar ise teknolojiye yatırımın geleceğe yatırım olduğunun altını çizdi. 

Ar, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ilgili kanunun teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini ve Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacını taşıdığını belirtti.

İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz de, Türkiye’de sanayi politikaları genelinde ve ilaç sanayi özelinde oluşturulan kamu belgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine özel önem atfedildiğini belirterek, “Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi ve rekabetçiliği için hem mevcut teşviklerin etkinliğinin artırılması hem de farklı teşvik mekanizmaları kurgulanması yerinde olacaktır” diye konuştu.

ETİKETLER