Kanserde hasta-hekim ilişkisi önemli

Kanser tedavisinde doktor hasta ilişkisinin güçlü olması, hastanın yaşam kalitesinin artmasında ve daha iyi tedavi sonuçlarının elde edilmesinde etkili oluyor.

29.04.2013 - 12:12

Kanserde hasta-hekim ilişkisi önemli

Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi’nden tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Mustafa Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada kanser hastalarının tedavilerini üstlenen onkologlardan beklentileri ve onkologların hastaları ile kuracakları ilişkide kullanacakları davranış biçimlerini araştırıldı.

Medimagazin'in aktardığına göre araştırmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kanser tedavisi ile ilgilenen 5 farklı merkezden hasta alındı. Araştırmacılar tarafından hazırlanan, hastaların sosyodemografik özelliklerini, hastalık ile karşılaştıklarındaki davranışlarını ve doktorlar ile ilgili beklentilerine yönelik soruları içeren anket uygulandı.

Çalışmaya 103’ü (yüzde 47) kadın, 117’i (yüzde 53) erkek toplam 218 hasta alındı. Hastaların yüzde 51’i hastalığı hakkında biraz bilgiye sahipken, tatmin edici derecede bilgiye sahip olanların oranı yüzde 39 idi.

Hastaların yüzde76.8’i tanının kanser olduğunun doğrudan söylenmesi, yüzde 20’si bu tanının kesinlikle söylenmemesi gerektiğini belirtti.

Eğitim durumu ile tanının söylenmesi arasında anlamlı ilişki saptandı. Üniversite mezunlarında tanının kanser olduğunu söylenmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 94 iken, bu oran eğitimi olmayanlarda yüzde75 olarak saptandı.

HEKİMİN POZİTİF TAVRI, HASTANIN DAYANMA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR
Onkoloji doktorunun beyaz önlük giymesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde78 iken hastaların yüzde 22’si beyaz önlük giyilmemesi gerektiğini düşünüyordu.

Ankette onkoloji doktorunun hasta ile iletişimi de sorgulandı. Hastaların yüzde 98.1’i onkoloji doktorunun kendileri ile tıbbi terimler kullanmadan günlük bir dille konuşması gerektiğini düşünüyordu.

Ulusal Kanser Kongresinde sunulan çalışmanın sonuç bölümünde ise kanser tedavisinin her aşamasında, hastaların yaşam kalitesindeki bozulmayı azaltmak ve olumlu sonuçlar alabilmek için, hastaların bilgi ve destek ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği belirtildi. İyi bir hasta-hekim ilişkisinin tedaviye uyumu arttırdığı belirtilirken aynı zamanda tedavi maliyetlerinin azalmasına da katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...