"Metastatik akciğer kanserinde ameliyat yapılabilir"

Sekonder akciğer kanserleri başka organlarda bulunan tümörlerin akciğere de yayılım yapması ile ortaya çıkıyor. Multidisipliner tedavi yaklaşımı, metastatik akciğer kanserlerinde cerrahi tedaviyi mümkün kılabiliyor.

"Metastatik akciğer kanserinde ameliyat yapılabilir"

Kolon, meme, böbrek kanseri gibi pek çok kanser türü ilerleyen dönemde akciğere metastaz yani yayılım gösterebiliyor.

Akciğere metastaz yapmış olan sekonder kanserlerde yayılım durumuna bağlı olarak uygun hastalarda multidisipliner tedavi yaklaşımı ile cerrahinin mümkün olabildiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan, akciğerlerin vücudun hedef organı olduğunu söyledi.

“Basit tabiri ile akciğer tüm tümörlerin ekim sahası gibidir” diyen Dr. Demirhan, sekonder akciğer kanserinde ameliyat şansının gündeme gelebileceğine değinerek şu bilgileri verdi:

“Cerrahide en önemli kriter akciğer haricinde başka bir organda metastaz olmamasıdır. Son zamanlarda kolon kanseri ve pankreas kanserlerini hariç tutulmuştur çünkü bunlarda karaciğer metastazı da sık görülmektedir. Karaciğer metastazının olması durumunda dahi buradaki tedavi gerçekleştikten sonra akciğerdeki metastaz da ameliyat edilebilir. Ancak cerrahi için akciğerdeki lezyonların metastazla uyumlu olması, primer tümörle karışmaması ve vücudun sağlıklı olması gerekir. En sık kolon kanserleri metastaz yapan tümörlerdir. Böbrek kanserleri ve özellikle böbrek kanserlerinin kemoterapi etkisi daha sınırlı olduğu için diğer tümörlere göre akciğerdeki lezyonun rezeksiyonu çok önem arz ediyor. Meme kanserlerinde kemoterapik ajanlar geliştiği için koordineli çalışılarak onkolojik tedavi sonrası kalan akciğer lezyonları ameliyat edilebilir. Özelikle kemik ve yumuşak doku kanseri, ameliyat edilebilir. Genç erkeklerde görülen testis tümörleri, maling melanom gibi kanserlerin akciğer metastazları da ameliyat edilebilir kanserler arasında. Baş boyun tümörlerini akciğerdeki hücre tipi ile aynı olsa bile bazen metastaz olarak da değerlendirebiliyoruz. Over ve rahim tümörleri de metastaz yapabiliyor. Pankreas kanserleri seçilmiş vakalarda karaciğer metastazı ile beraber akciğer metastazı da yapabiliyor. Ameliyattan önce tüm bunlara bakılıp hasta uygunsa ameliyatı planlanıyor.”

CERRAHİ TEDAVİDE BAŞARIYI ARTTIRAN FAKTÖRLER

Primer akciğer kanserinin cerrahi açından daha fazla avantaj sağladığını, metastaz yapmamış hastalarda iyileşme şansının daha fazla olduğunu belirten Dr. Demirhan, sekonder akciğer kanserinin cerrrahi tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler hakkında ise şunları söyledi:

“ Hasta hikayesi çok önemli. Solunum kapasitesini, kalp kapasitesini, hastanın ekstra hastalıklarını değerlendiririz. Multidisipliner bir yaklaşım burada da söz konusu. Uzun sağ kalımı belirleyen faktörler hastanın tümörden tamamen temizlenmesi ile alakalı. Nodül sayısının az olması yani metastaz sayısının az olması, hastalıksız geçen dönemin uzun olması, lenf nodu metastazının olmaması, tümörün ikiye katlanma zamanının uzun olması sağ kalımı etkileyen faktörlerdir. Primer tümörden akciğere metastaz yapan bir süre vardır o süre ne kadar uzunsa hastanın sağ kalımı o kadar uzun olur. Tümör boyutunun artışı, tümörün yavaş ilerleyen bir tümör olması da sağ kalımı etkiler. Tamamen iyileşme hastadan hastaya değişebiliyor. Multidispliner yaklaşım, düzgün takip ve kontroller, hastanın hayat motivasyonu sağ kalımı önemli ölçüde etkiliyor.”

Sayfa Yükleniyor...