Uluslararası bir ekibin, 8 binden fazla tiryakinin incelendiği araştırmalar üzerinde yaptığı ve sigara bıraktırma ilacı Champix'in, kalp krizi ve diğer kardiyovasküler rahatsızlar olasılığını artırdığı yönündeki araştırma sonuçları Kanada Tıp Derneği Dergisi'nde yayınlanmıştı.

İlişkili Haberler


Değerlendirmeye ilişkin Pfizer Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sigara bırakmada etkili bir tedavi seçeneği olan Champix, halen 99 ülkede onaylıdır ve dünya genelinde 13 milyondan fazla sigara içicisine reçete edilmiştir. Canadian Medical Association yayınlanan meta analiz değerlendirmesi doğru bağlam içinde yapılmalı ve konuyla ilgili aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır.

Meta analizinde, kardiyovasküler olay görülme oranı çok düşüktür. Champix (vareniklin) kullanan hastalardaki yüzde 1.06’ya karşı plasebo kullanan hastalarda yüzde 0.82 oranında kardiyovasküler olay görülmüştür. İki grup arasındaki mutlak fark sadece yüzde 0.24 oranındadır. Meta-analizde bahsedilen risk artışı, bu olayların her 2 grupta da çok düşük oranda görülmesinden dolayı daha dikkatli ve rasyonel değerlendirilmelidir. Araştırmacıların kendileri de “düşük vaka oranları sebebiyle risk tahminlerinin kesin olmadığını” kabul etmektedirler.

Tütün kullanımı, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) açısından önemli bir risk faktörüdür ve kalp krizine, enfarktüse ve periferik damar hastalıklarına neden olabilir. İngiltere’de yapılan bir epidemiyolojik çalışma sigaranın, sürekli kullanıcıların yarısını öldürdüğünü göstermiştir. Amerika’da ise 104.000 kadın üzerinde yapılan ve 20 yıl takip süreli çalışmada kadınlarda koroner kalp hastalığı nedeniyle ölüm riskinin, sigara içmeyen kadınlara kıyasla 4 kat daha fazla olduğu göstermiştir. Bu çalışmada ayrıca sigara bırakmanın koroner kalp hastalığından ölüm riskini hızlı bir şekilde azalttığı ve 5 yıl içinde yüzde 60 tam fayda sağladığı gösterilmiştir.

Her yıl dünyada 5.4 milyon insanın sigara içmeyle bağlantılı nedenlerden dolayı öldüğü ve sigarayı bırakmanın sağlık açısından çok kısa sürede görülen büyük yararları olduğu düşünüldüğünde, Champix ile elde edilen sigara bırakma başarısının getireceği büyük fayda, olası bir kardiyovasküler olay riskinden çok daha fazladır.

Pfizer hâlihazırda eldeki bilimsel verilerin bütününe dayanarak, Champix’in yarar-risk profilinin olumlu olduğuna inanmaktadır. 7,000 sigara içicisi ile yapılan 14’ten fazla klinik çalışmayı kapsayan güvenilir bilimsel veriler ve ilacın dünya genelinde FDA, EMEA gibi düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması göstermektedir ki vareniklin sigarayı bırakmak isteyen yetişkin içiciler için etkin ve uygun bir tedavi seçeneğidir. Pfizer Champix’in risk/yarar profilinin arkasında durmaktadır.Hasta güvenliği Pfizer için bir numaralı öncelik olup, ilaçlarımızın güvenli ve etkin kullanılması asıl amacımızdır. Pfizer, pazarlama sonrası yan etki bildirimleri ve bilimsel klinik çalışmaları içeren tüm güvenilirlik bilgilerinin takibini, dünyada FDA ve EMEA gibi resmi sağlık otoriteleri ve Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde güncel olarak yapmaya ve mevcut Champix ürün prospektüsünü, bu doğrultuda güncel tutmaya devam etmektedir.

Avrupa’nın ve dünyanın en çok sigara içen ülkelerinden biri olan ülkemizde her 6 dakikada 1, günde 275, yılda ise en az 100.000 kişi tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sigarayı bırakma konusunda motive olan içicilerin bırakabilmelerine yardımcı olmak için medikal tedaviler gerekmektedir.”