Türk Dişhekimleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Tam Gün Yasası'nın kısmi iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı değerlendirildi.

Söz konusu düzenlemenin, ''sağlığın piyasalaştırılması sürecinde muayenehaneleri kapatıp hekimleri ucuz iş gücü yapma yasası'' olduğu ileri sürülen açıklamada, ''Performans katsayısının uygulanmasına dair'' yönergeler ile hekim, dişhekimi ve diğer sağlık çalışanlarının alacakları ücretlerin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın iddia ettiği gibi artmadığı, aksine düşürüldüğü öne sürüldü.

Bunun sonucunda sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri ücretleri elde edebilmek için daha çok çalışmaya zorlandığı savunulan açıklamada, ''Bu yönergelerin, Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararının ruhuna uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir'' denildi.

Sağlık hizmetlerinin ucuzlatılmasının halkın sağlık düzeyinin yükselmesini sağlamayacağı görüşünün ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Sayın Sağlık Bakanına önerimiz; Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararının ruhuna aykırı uygulamalardan vazgeçip, başta meslek örgütleri olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve sağlık hizmetlerini tüketen halkımızla birlikte çözüm yollarının üretilmesidir.''