Aktif ötanazinin Türkiye'de mümkün olamayacağını, pasif ötanazinin ise ölçülü şekilde uygulanabileceğini ifade eden Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, ''1998 Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre, sağlık müdahalesinde kişinin izni gerekiyor. Yönetmeliğin 24. maddesi ile pasif ötanazi hakkına sahipsiniz, ancak tedavi başladıktan sonra durdurma hakkınız bulunmuyor'' diye konuştu.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel, ötenaziye kişisel ve kurum olarak olumlu baktığını ancak ötanazinin Türkiye'de uygulanmasının ülke koşulları karşısında gerçekçi olamayacağının altını çizerek, ''İzin verildiği takdirde sıkı bir devlet denetimi olmalıdır'' dedi.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu toplantı salonunda düzenlenen ''Ötanaziye Evet mi, Hayır mı?'' sempozyumunda konuşan Centel, ölmeye yardım ve intihara teşvik konularında hasta haklarını anlattı.

Sosyal imkânsızlıklar nedeniyle hastaların ölüme kolaylıkla razı olduklarını belirten Centel, tıbbın ilerlemesi sayesinde hastaların acılarının dindirilebildiğini belirtti. Centel, gerekli sağlık ortamlarının sağlanması durumunda hastaların ötanaziyi tercih etmediğini ifade etti.

HOLLANDA VE BELÇİKA’DA KISMEN SERBEST
Centel, devletin sosyal yardım sağlamasının önemini vurgulayarak, Türkiye'deki yatak sayısının yetersiz olduğunu, ağrı dindirici ilaçların düşük kalması nedeniyle hastaların ölüme razı hale geldiğini anlattı. Ötanazinin kavram tanımlama kargaşası olduğunu ifade eden Centel, doktorların, ötanaziyi aktif, pasif ve intihara teşvik alanlarına ayırdığını kaydetti.

Türkiye'deki yasal düzenlemelerde Türk Ceza Kanunu'nda ve Hasta Hakları Yönetmeliği'nde ötanazi ile ilgili hüküm bulunduğunu, ancak bunun yönetmelikle düzenlemenin yeterli olmadığını anlatan Centel, Anayasa'nın yaşama hakkını güvence altına aldığını söyledi.

“ÖTENAZİYE OLUMLU BAKIYORUM”
Centel, ''Ötanaziye kişisel ve kurum olarak olumlu bakıyorum, ancak Türkiye'de uygulanması, ülke koşulları karşısında gerçekçi olamayacaktır. Buna izin verildiği takdirde sıkı bir devlet denetimi olmalıdır'' dedi.

Ötanazinin, Hollanda ve Belçika'da sınırlı serbestlik çerçevesinde uygulandığını ifade eden Centel, insanların kendi istekleriyle hayatlarına son verdirilmesinde denetimin önemli olduğunu vurguladı.

ÖLMEK HAK MI?
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bertil Emrah Oder de, ölmenin bir hak olarak tanımlanmasının güç olduğunu belirterek, hukukta insanın yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakları üzerine çalışıldığını kaydetti.

Oder, dünya nüfusun gittikçe yaşlandığını ve ölümcül hastalıkların arttığını ifade ederek, eskiye oranla ötanazi konusunun günümüzde daha fazla konuşulduğunu anlattı. İnsanın yaşama hakkının hukukla korunduğunu belirten Oder, özel yaşamın gizliliği ve bireysel özerklikle hastanın kendi isteği doğrultusunda yaşamına son vermeyi isteyebileceğini, ancak bunu ülkenin hukuk düzeninin belirleyeceğini ifade etti.