Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) AB istatistik kurumu Eurostat'ın da katkısıyla hazırladığı ''Avrupa'da Sağlığa Bakış 2010'' raporuna göre, bin kişiye düşen doktor sayısında Türkiye, AB ortalamasının yarısına ulaşamadı. Bebek ölüm oranında ise Türkiye binde 17 ile en yüksek oranda.

Rapora göre, Türkiye'de idari görevdekiler dahil bin kişiye 1,5 doktor düşerken bu oranın AB ortalaması 3,3 çıktı. Avrupa'da bin kişiye düşen doktor sayısının en yüksek olduğu ülke 6 ile Yunanistan olurken, Yunanistan'ı 4,6 ile Avusturya, 4,2 ile İtalya, 4'le Norveç, 3,8'le İsviçre, 3,7 ile İzlanda, Hollanda, Litvanya ve Portekiz, 3,6 ile Çek Cumhuriyeti, İspanya, Bulgaristan, İsveç ve Almanya, 2,2 ile Polonya ve Romanya, 2,4'le Slovenya ve 2,6' ile İngiltere izledi. Türkiye ise 1.5 ile Avrupa'nın son sırasında yer aldı.

Türkiye'deki doktorların üçte biri pratisyen iken AB'de bu oran dörtte bire geriledi.

Türkiye, bin kişiye düşen 1,3 hemşireyle bu alanda da Avrupa'nın oldukça gerisinde kalırken bu oran Danimarka'da 24,6'yı, Norveç'te 24,5'i, Hollanda'da 23'ü ve İsviçre'de 21,4'ü buldu. Hemşire sayısında Türkiye'ye en yakın ülkeler ise bin kişiye 4,2 hemşireyle Bulgaristan ve 4,3 hemşireyle Yunanistan oldu.

SAĞLIK ALTYAPISI DA YETERSİZ
Türkiye'de sağlık personeli sayısındaki yetersizlik sağlık altyapısına da yansıdı. Bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı Türkiye'de 2,3 iken AB ortalaması 5,7'ye çıktı. Avrupa'da bu oranın en yüksek olduğu ülkeler 8,7 ile Almanya, 7,7 ile Avusturya, 7,4'le Letonya ve Malta, 7,3'le Çek Cumhuriyeti ve 7 ile Macaristan şeklinde sıralandı.

Raporda 2008 yılı verilerine göre, hastanelere yatırılanların ortalama kalış sürelerinin Türkiye'de 4,3, Norveç'te 4,8, Malta'da 4,9 ve Danimarka'da 5,2 günken, AB ortalamasında 7,2, Almanya'da 9,8 İsviçre'de 10,5 ve Finlandiya'da 12,4 gün olduğu belirtildi.

Rapora göre Türkiye, 2007 yılı itibariyle toplam 671 avro sağlık harcaması yaptı. Bu oran 2008 yılı verilerine göre AB ortalamasında 2 bin 192 avro olarak belirlendi. Zengin ülkeler arasında sayılan Norveç'te kişi başına sağlık harcaması 4 bin 294 avroyu bulurken Türkiye'ye en yakın ülke 687 avroyla Romanya oldu. Bununla birlikte Türkiye, 1998-2007 döneminde arasında kişi başına düşen sağlık harcamalarını yıllık ortalama yüzde 8,8 artırarak bu alanda büyüme rekoru kırdı. Sağlık harcamaları AB ortalamasında ise yüzde 4,6 arttı.

Sağlığa en fazla para ayıranlar ise yüzde 11,2 ile Fransa, yüzde 10,6'ile İsviçre, yüzde 10,5'le Avusturya ve Almanya oldu.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRELERİ
Türkiye'de beklenen yaşam süresi kadınlarda 75,3 yılla Avrupa'nın son sırasında kalırken erkeklerde 71 yılla 8 AB üyesini geride bıraktı.

Kadınlarda beklenen yaşam süresi 84,4 yılla en yüksek Fransa, 84,2 yılla İsviçre, 84,1 yılla İspanya ve 84 yılla İtalya gibi Akdeniz çanağındaki ülkelerde gözlemlendi.

Erkeklerde ise 65,1 yılla Litvanya, 65,5 yılla Letonya, 67,3 yılla Estonya, 69,1 yılla Macaristan, 69,2 yılla Bulgaristan ve Romanya, 70,4 yılla Slovakya ve 70,9 yılla Polonya, ortalama yaşam beklentisinde Türkiye'nin gerisinde kaldı. Erkeklerde ırken beklenen yaşam süresi en yüksek çıkan ülkeler 79,5 yılla İzlanda ve 79,1 yılla İsviçre oldu.

Bebeklerde ölüm oranı binde 17 ile en yüksek Türkiye'de kaydedilirken binde 11'le Romanya, binde 9,9'la Malta ve binde 8,6'yla Bulgaristan ön sıralarda yer aldı. AB ortalamasının binde 4,6 olduğu bu oran Lüksemburg'da binde 1,8'e, Slovenya'da binde 2,1'e, İzlanda ve İsveç'te binde 2,5'e kadar düşürüldü.

2,5 kilodan az bebekleri kapsayan düşük kilolu doğum oranı ise yüzde 11'le yine en yüksek Türkiye'de görülürken AB ortalamasında yüzde 6,4'e indi.

Rapora göre tüm kanser vakalarında Türkiye, Avrupa'da son sırada yer alırken, bu hastalığa en sık rastlanan ülkeler Fransa, Macaristan, Belçika ve İrlanda şeklinde sıralandı.

Yetişkinlerde obezite oranında Türkiye, yüzde 15,2 ile yüzde 15,5 olan AB ortalamasına yaklaşırken kadınlar ve erkekler arasındaki uçurum dikkat çekti.

Diğer Avrupa ülkelerinde obezite kadın ve erkekler büyük ölçüde dengeli dağılırken Türkiye'de bu oran kadınlarda yüzde 19 ve erkeklerde yüzde 12 oldu.