Yeni SUT yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayımlandı.

Anadolu Ajansı 26.03.2010 - 14:05

Yeni SUT yayımlandı

Tebliğ, sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedelleri kapsıyor.

Sağlık hizmeti sunucularını tanımlayan ve buralardan alınacak hizmetlere ilişkin geri ödeme koşullarını düzenleyen tebliğe göre, acil hal; ''Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar'' ve bu durumlarda sağlanan sağlık hizmetlerinin ''acil sağlık hizmeti'' sayılacağı belirtildi.

Tebliğde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması durumunda izlenecek yola ilişkin hükümler de yer aldı. Buna göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında, SGK sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanacak.

Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler SGK tarafınca yürütülecek.

Tebliğin bazı hükümleri yayımı tarihinde, bazı hükümleri ise 1 Nisanda yürürlüğe girecek. SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...