8-16 yaş arasındaki çocuklar kodlamayı oyun ile öğrenecek

Kodris 8-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı öğretmek amacıyla sunduğu oyunlaştırılmış online eğitim platformu, anne babalara kılavuzluk ediyor. Çocuklar Kodris’in online eğitim platformunda kodlama öğreniyorlar.

Haberler 24.10.2017 - 11:04 | Son Güncelleme : 24.10.2017 - 11:56

8-16 yaş arasındaki çocuklar kodlamayı oyun ile öğrenecek

Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak hepimizin olmazsa olmazı. Teknolojinin hayatımıza kattığı yeniliklerle birlikte, her çocuğun teknolojiye ve bilgisayara karşı çok ilgili olmasından yola çıkan Kodris 8-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı öğretmek için oyunlaştırılmış online eğitim platformu geliştirdi.  

Kodris platformu temel olarak ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde gereksinim duyulan ve öğrencilerin algoritmik/bilişimsel düşünme becerilerini arttırarak ileri düzeyde bilgisayar becerisi için temel oluşturmayı sağlayan e-öğrenme imkanı sunmakta.   

Geleceğin dili olarak nitelendirilen kodlama ile çocuklar sistemli ve yaratıcı düşünebilme ile birlikte problemlere farklı yönleri ile bakıp çözüm üretebilmeyi başarıyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Algoritma mantığı ile tanışan çocuklar her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrıyorlar.   

Bu açıdan kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp çocuğun günlük hayata bakış açısının da sistematik ve yaratıcı şekilde şekillendirebilmesinin önünü açıyor.  

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme becerilerinin önemini fark eden Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore, İsrail gibi gelişmiş ülkeler bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklikler yapmakta.   

Ülkemizde de çocuklarımızın teknolojiyi kullanmanın yanında ileride kullandıkları teknolojiye yön veren bireyler olabilmeleri için onları küçük yaşta kodlama ile tanıştırmalıyız. Kodlama eğitimine yeni başlayanlar için en uygun kodlama dillerinden biri olan Python dili sayesinde çocuklar kullanılan platformdan bağımsız şekilde her türlü yazılımı geliştirebilmektedir. Yazımı ve anlaşılması kolay söz dizimi sayesinde günümüzde en popüler diller arasında yer alan Python dili ile çocuklar kodlamayı öğreniyorlar.  

Kodris’in online kodlama platformu ile çocuklar; algoritma kurmayı, kurulan algoritmayı kodlamayı, bilgisayar gibi düşünme temeline dayanarak analitik düşünebilmeyi, programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilmeyi, problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşmaya yönelik, problem çözme yeteneğini geliştirmeyi öğrenmek gibi yetkinliklere sahip alacak.  

Sayfa Yükleniyor...